Menu

Maszyny do przemieszczania poziomego gruntu i pionowego (ładowarki)

Ładowarki jednonaczyniowe
 
Zadaniem ładowarek jednonaczyniowych jest nabieranie materiału usypanego na placu składowym lub na hałdach powstałych przy urabianiu górniczym w kamieniołomach i przenoszenie go następnie na środki transportowe czy na inne usypisko.
Różnica miedzy pracą koparki jednonaczyniowej i ładowarki polega głównie na tym, że koparka odspaja grunt rodzimy powyżej lub poniżej poziomu, na którym stoi, zaś pracuje przez wysuwanie łyżki na poziomie, na którym stoi. W celu napełnienia łyżki koparki należy wykonać łukowy ruch ramienia z łyżką lub łukowy ruch samej łyżki. W ładowarce głównym ruchem przy napełnianiu jest ruch poziomy, a obracanie łyżki jest ruchem dodatkowym.
Ponieważ ładowarki mają dużą siłę poziomą, wykorzystuje się je coraz bardziej do poziomego lub pochyłego skrawania w robotach ziemnych. Ładowarka może wykonywać wykop wjeżdżając po pochyłości do coraz głębszego wykopu, aż do uzyskania pochyłości 30°.
Ładowarki jednonaczyniowe dzielimy:
a) ze względu na konstrukcję podwozia na:
- kołowe sztywne i przegubowe
- gąsienicowe
- kołowo-gąsienicowe
b) ze względu na umieszczenie osprzętu w stosunku do podwozia na:
- obrotowe
- nieobrotowe
c) ze względu na kinematykę osprzętu na ładowarki:
- z regulacją ruchu łyżki przy opuszczaniu
- z samoczynnym ustawianiem się łyżki przy opuszczaniu
PRZYKŁADY:
Ładowarki krajowe:
- ładowarka Ł-1C
- ładowarka Ł-2
- ładowarka Ł-3
Ładowarki zagraniczne:
- ładowarka L-5

Fot. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa.

Fot. Ładowarka teleskopowa.

Fot. Ładowarka gąsienicowa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});