Menu

Zasady rozmieszczania tryskaczy

Rozstawienie i odległości między tryskaczami (tekst na podstawie materiałów mgr inż. Przemysława Kubicy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

Tabela Maksymalna powierzchnia chroniona przez tryskacz i odległości miedzy tryskaczami innymi niż przyścienne.

Tabela Maksymalna powierzchnia chroniona przez tryskacz i odległości między tryskaczami  przyściennymi.

Minimalne odległości między tryskaczami
Odległość między tryskaczami nie powinna być mniejsza niż 2 m, z wyjątkiem następujących przypadków:
-gdy zostaną zastosowane środki zapobiegające wzajemnemu zraszaniu się tryskaczy;
-tryskacze w regałach, w poziomach pośrednich;
-otwory w stropach np. schody ruchome, klatki schodowe

Maksymalna odległość tryskaczy od ścian:

Jako maksymalną odległość tryskaczy od ścian i ścianek działowych należy przyjmować odpowiednio najmniejszą spośród podanych niżej wartości:
-2,0 m w przypadku rozstawienia regularnego;
-2,3 m w przypadku rozstawienia nieregularnego;
-1,5 m, gdy strop lub dach ma odkryte podciągi lub krokwie;
-1,5 m od otwartych fasad, w przypadku budynków bez stałych ścian zewnętrznych;
-1,5 m w przypadku ścian zewnętrznych z materiału palnego (wg PN EN);
-1,5 m w przypadku ścian zewnętrznych z metalu, z palną wykładziną lub bez palnej wykładziny, względnie izolacji (wg PN EN).

Minimalne odległości tryskaczy od ścian
- Odległość tryskacza od ściany nie może być mniejsza niż 0,1 m (nie dotyczy tryskaczy przyściennych).
- Tryskacze przyścienne powinny znajdować się od 0,1 m do 0,15 m poniżej stropu i w odległości od 0,05 m do 0,15 m od ściany, mierząc w poziomie od rozpryskiwacza tryskacza

Odległości tryskaczy od stropu
Optymalnie rozpryskiwacz w odległości 7,5 cm do 15 cm od stropu maksymalnie rozpryskiwacz w
odległości 45 cm (niepalne) i 30 cm (palne) od stropu. Obszar o maksymalnych odległościach
powinien być możliwie najmniejszy.

Odległości tryskaczy od belek i podciągów

Słupy


Jeżeli tryskacze przy dachu lub stropie zostaną zainstalowane bliżej niż 0,6 m od boku słupa, to po przeciwnej stronie słupa, w odległości maksimum 2 m powinien być zainstalowany kolejny tryskacz.


Platformy, kanały/przewody instalacyjne itp.


Należy instalować tryskacze pod platformami, kanałami, przewodami instalacyjnymi, grzejnikami panelowymi, galeriami, pomostami, które są:
- prostokątne i szersze niż 1,0 m;
- okrągłe i o średnicy większej niż 1,2 m.

Cechy konstrukcyjne tryskaczy i zasady ich doboru

Temperatury zadziałania
Temperatura zadziałania tryskacza powinna być wyższa o 30 C od maksymalnej temperatury otoczenia, przyjmuje się 68 C-74 C, pod szklanymi dachami, oknami dachowymi 93 C-100 C.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});