Menu

Przepisy ogólne

W zakresie projektowania instalacji sanitarnych projektuje się wyłącznie wentylację
mechaniczną i klimatyzację. Projektowanie wentylacji grawitacyjnej wchodzi w zakres
projektu architektoniczno-budowlanego i wykonywane jest przez architektów. W związku
z powyższym niżej przedstawiony materiał nauczania dotyczy wyłącznie wentylacji
mechanicznej. Szczegółowe przepisy odnośnie zasad prowadzenia przewodów wentylacyjnych i zasad sytuowania uzbrojenia wentylacyjnego podałem w dziale montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});