Menu

Normy z sieci i instalacji c.o.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań
PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania
PN-EN 253+A2:2015-12 Wersja angielska Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
PN-EN 253+A2:2015-12 Wersja niemiecka Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 
PN-EN 303-2:2017-09 - wersja angielska Kotły grzewcze -- Część 2: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi
 PN-EN 303-1:2017-10 - wersja angielska Kotły grzewcze -- Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Terminologia, wymagania ogólne, badania i oznaczenie 
PN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze -- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kocioł i palnik
PN-EN 303-3:2002/A2:2005 Kotły grzewcze -- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kocioł i palnik
PN-EN 303-3:2002/AC:2007 Kotły grzewcze -- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kocioł i palnik
PN-EN 303-4:2002 Kotły grzewcze -- Część 4: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące kotłów grzewczych z olejowymi palnikami nadmuchowymi o mocy do 70 kW i maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 bar -- Terminologia, wymagania specjalne, badania i oznakowanie
PN-EN 303-5:2012 Wersja polska Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie
PN-EN 303-6:2002 Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy do 70 kW
PN-EN 303-7 Kotły grzewcze -- Część 7: Gazowe kotły grzewcze wyposażone w palniki nadmuchowe o nominalnej mocy nieprzekraczającej 1000 kW
PN-EN 303-7:2006 Kotły grzewcze -- Część 7: Kotły grzewcze na paliwa gazowe, z palnikami nadmuchowymi, o nominalnej mocy do 1000 kW
PN-EN 303-7:2008 Kotły grzewcze -- Część 7: Gazowe kotły grzewcze wyposażone w palniki nadmuchowe o nominalnej mocy nieprzekraczającej 1000 kW
PN-EN 303-2:2000/A1 Kotły grzewcze. Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi (Zmiana A1)
PN-EN 304:1996 Kotły grzewcze -- Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi
PN-EN 304:1996/A1:2001 Kotły grzewcze -- Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi
PN-EN 304:1996/A2 Kotły grzewcze. Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi (Zmiana A2)
PN-EN 304:1996/A2:2005 Kotły grzewcze -- Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi
PN-EN 419-1:2012 Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo
PN-EN 419-2:2012 Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 2: Racjonalne zużycie energii
PN-EN 442-1:2015-02/Ap1:2018-05  - wersja polska Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:2015-02 Wersja angielska Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań
PN-EN 448:2015-12 Wersja angielska Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
PN-EN 483 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły typu C o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW
PN-EN 483:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW
PN-EN 483:2002/AC:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW
PN-EN 488+A1:2014-03 Wersja angielska Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplna z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu
PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu
PN-EN 525:2013 Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 300 kW
PN-EN 621:2010 Wersja polska Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszona konwekcja do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin
PN-EN 621:2010/Ap1:2013-08 Wersja angielska Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszona konwekcja do ogrzewania pomieszczeń, z wyłączeniem pojedynczych mieszkań, o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin
PN-EN 625:2002 Kotły gazowe centralnego ogrzewania -- Szczególne wymagania dotyczące domowych kotłów dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW
PN-EN 656:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 300 kW
PN-EN 656:2002/A1:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 300 kW
PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków -- Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania -- Budynki mieszkalne
PN-EN 832:2001/AC:2006 Właściwości cieplne budynków -- Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania -- Budynki mieszkalne
PN-EN 834:2013-12 Wersja angielska Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy zasilane energia elektryczną
PN-EN 834:2013-12/AC:2015-07 Wersja angielska Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy zasilane energią elektryczną
PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego
PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego
PN-EN 1020:2010 Wersja polska Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszona konwekcja do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 300 kW z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania lub odprowadzenie spalin
PN-EN 1264-2+A1:2013 Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej
PN-EN 1264-2:2005 Ogrzewanie podłogowe -- System i jego części składowe -- Część 2: Określenie mocy cieplnej
PN-EN 1264-3:2005 Ogrzewanie podłogowe -- System i jego części składowe -- Część 3: Wymiarowanie
PN-EN 1264-4:2005 Ogrzewanie podłogowe -- System i jego części składowe -- Część 4: Instalowanie
PN-EN 1264-5:2008 Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 5: Systemy ogrzewające i chłodzące wbudowane w podłogi, sufity lub ściany -- Określanie mocy cieplnej
PN-EN 1319:2010 Wersja polska Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszona konwekcja do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych z palnikami wspomaganymi wentylatorem o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW
PN-EN 1319:2010/Ap1:2013-08 Wersja angielska Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z
wymuszoną konwekcją, z palnikami nadmuchowymi, o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW
PN-EN 1397:2016-01 Wersja angielska Wymienniki ciepła -- Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki -- Procedury badawcze wyznaczania wydajność
PN-EN 1434-1:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1434-2:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne
PN-EN 1434-3:2016-02 Wersja angielska Ciepłomierze -- Czesc 3: Wymiana danych i interfejsy
PN-EN 1434-4:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze -- Część 4: Badania do zatwierdzenia typu
PN-EN 1434-5:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej
PN-EN 1434-6:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze -- Część 6: Instalacja, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwacja
PN-EN 1457-1:2012/Ap1:2013-11 Wersja angielska Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -- Część 1: Przewody kominowe pracujące w stanie suchym -- Wymagania i metody badań
PN-EN 1457-2:2012/Ap1:2013-11 Wersja angielska Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Część 2: Przewody kominowe pracujące w stanie mokrym -- Wymagania i metody badań
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- Zawór odpowietrzający
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-02412 Zabezpieczenie urządzeń wytwarzających parę niskoprężną -- Wymagania
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- Zawory przelotowe proste
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- Głowice zaworów przelotowych
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwo stałe -- Wymagania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i badania
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego -- Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Wymagania
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- Wymagania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- Wymagania i badania
PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki
PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników
PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwo stałe -- Wymagania
PN-B-02412:1975 Zabezpieczenie urządzeń wytwarzających parę niskoprężną -- Wymagania
PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego -- Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Wymagania
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- Wymagania
PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 -- Wymagania
PN-B-02870:2017-10 - wersja polska Badania ogniowe -- Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW
PN-EN ISO 6946:2017-10 - wersja angielska Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania
PN-EN ISO 10077-1:2017-10 - wersja angielska Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 10077-2:2017-10 - wersja angielskaCieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram
PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności
PN-EN 1148:2003/A1:2005 Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności
PN-EN ISO 11855-1:2015-09 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie,
wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 1: Definicje, symbole i kryteria komfortu
PN-EN ISO 11855-2:2015-10 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie,
wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia
PN-EN ISO 11855-3:2015-09 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie,
wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 3: Projektowanie i wymiarowanie
PN-EN ISO 11855-4:2015-10 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie,
wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i chłodniczej z termoaktywnymi systemami budynku „Thermo Active Building Systems” (TABS)
PN-EN ISO 11855-5:2015-10 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie,
wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 5: Instalacja
PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą z kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej
PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 2: Optymalne start-stopowe urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą
PN-EN 12098-3 Sterowanie systemami ogrzewania. Część 3: Urządzenia sterujące kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej w elektrycznych systemach ogrzewania
PN-EN 12098-3:2003 Sterowanie systemów grzewczych. Część 3: Urządzenia kompensujące wpływ temperatury zewnętrznej dla elektrycznych systemów grzewczych
PN-EN 12098-3:2005 Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 3: Urządzenia sterujące kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej w elektrycznych systemach ogrzewania
PN-EN 12098-4:2005 Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 4: Zoptymalizowane start-stopowe urządzenia sterujące uwzględniające wpływ taryf rozliczeniowych dla elektrycznych systemów grzewczych
PN-EN 12098-5:2017-07  - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: Programatory start-stop dla systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,8
PN-EN 12098-1:2017-07  - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 8
PN-EN 12170 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi
PN-EN 12170:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi
PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi
PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi
PN-EN 12449:2012 Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia
PN-EN 12451:2012 Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu do wymienników ciepła; (oryg.); (gr. cen. L)
PN-EN 12452:2012 Miedź i stopy miedzi -- Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła; (oryg.); (gr. cen. L)
PN-EN ISO 12631:2017-10 - wersja angielskaCieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła  
PN-EN 12809:2002/AC:2014-09 Wersja polska Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania
PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania
PN-EN 12828+A1:2014-05 Wersja angielska Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania
PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną
PN-EN 12831-1:2017-08 - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, 
PN-EN 12831-3:2017-08 - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 3: Obciążenie domowych instalacji ciepłej wody użytkowej i charakterystyka zapotrzebowania
PN-EN 12952-1:2015-12 Wersja angielska Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 1:
Postanowienia ogólne
PN-EN 12952-7:2013-03 Wersja polska Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów
PN-EN 12952-5:2011 Wersja polska Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów
PN-EN 12952-18:2013 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 18: Instrukcje obsługi
PN-EN 12953-3:2016-06 Wersja angielska Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych
PN-EN 12953-4:2018-05
 - wersja angielska Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów

PN-EN 13084-7:2013-06 Wersja angielska Kominy wolno stojące -- Cześć 7: Wymagania dotyczące
cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny
PN-EN ISO 13370:2017-09 - wersja angielska Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania 
PN-EN 13384-1:2015-05 Wersja angielska Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem
PN-EN 13384-2:2015-05 Wersja angielska Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma paleniskami
PN-EN 13445-3:2009/A1:2012 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie; (oryg.); (gr. cen. F)
PN-EN 13445-2:2009/A2:2012 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały; (oryg.); (gr. cen. B)
PN-EN 13611+A2:2011 Wersja polska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe -- Wymagania ogólne
PN-EN ISO 13706:2012 Wersja polska Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Wymienniki ciepła chłodzone powietrzem
PN-EN ISO 13786:2017-09 - wersja angielska Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania 
PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii do ogrzewania
PN-EN 13831:2007 Zamknięte zbiorniki rozprężne z wbudowaną przeponą instalowane w systemach wodnych
PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczych
PN-EN 14037-1:2004 Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C. Część 1: Specyfikacja techniczna i wymagania
PN-EN 14037-2:2004 Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C. Część 2: Metody badań mocy cieplnej
PN-EN 14037-2:2006 Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 2: Metody badań mocy cieplnej
PN-EN 14037-3:2004 Sufitowe taśmy grzewcze zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C. Część 3: Metody wzorcowania i oceny mocy cieplnej oddawanej przez promieniowanie
PN-EN 14037-3:2006 Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 3: Metody wzorcowania i oceny mocy cieplnej oddawanej przez promieniowanie
PN-EN 14241-1:2013-12 Wersja angielska Kominy -- Uszczelki i uszczelnienia elastomerowe -- Wymagania materiałowe i metody badan -- Część 1: Uszczelki w przewodach wewnętrznych
PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego
PN-EN 14337:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie i montaż elektrycznych instalacji do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń
PN-EN 14394:2006 Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. o mocy nominalnej do 10MW i maksymalnej temperaturze pracy 110 stopni C
PN-EN 14394+A1:2008 Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Nominalna moc do 10 MW i maksymalna temperatura pracy 110 C
PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych
PN-EN 14471+A1:2015-02 Wersja angielska Kominy -- Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania
PN-EN 14597:2012 Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła; (oryg.); (gr. cen. R) 
PN-EN ISO 14683:2017-09 - wersja angielska Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości 
PN-EN 15035:2007 Kotły grzewcze -- Wymagania dotyczące kotłów z zamkniętą komorą spalania, o mocy do 70kW
PN-EN 15232 Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami
PN-EN 15232:2008 Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami
PN-EN 15316-1:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 1: Informacje ogólne i obliczanie wydajności energetycznej, Moduł M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
PN-EN 15316-2:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 2: Instalacje przekazywania ciepła (grzewcze i chłodzące), Moduł M3-5, M4-5
PN-EN 15316-3:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 3: Instalacje rozprowadzenia (c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie), Moduł M3-6, M4-6, M8-6
PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody)
PN-EN 15316-4-1:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-1: Źródła ciepła i c.w.u. w pomieszczeniach, instalacje z paleniskami (kotły, biomasa), Moduł M3-8-1, M8-8-1
PN-EN 15316-4-2:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-2: Źródła ciepła w pomieszczeniach, instalacje z pompami ciepła, Moduł M3-8-2, M8-8-2
PN-EN 15316-4-3:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-3: Źródła ciepła, instalacje solarne i fotowoltaiczne, Moduł M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
PN-EN 15316-4-4:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-4: Źródła ciepła, wbudowane instalacje kogeneracyjne, Moduł M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
PN-EN 15316-4-5:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-5: Ogrzewanie i chłodzenie zdalaczynne, Moduł M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
PN-EN 15316-4-8:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-8: Źródła ciepła w układach ogrzewania pomieszczeń, ogrzewanie powietrzne, instalacje grzewcze promiennikowe z uwzględnieniem pieców (miejscowych), Moduł M3-8-8
PN-EN 15316-4-10:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-10: Wiatrowe źródła energii, Moduł M11-8-7
PN-EN 15316-5:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 5: Ogrzewanie pomieszczeń i instalacje magazynowania c.w.u. (bez chłodzenia), Moduł M3-7, M8-7
PN-EN 15332:2008 Kotły grzewcze -- Ocena energetyczna zasobników ciepłej wody
PN-EN 15377-2:2008 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie
PN-EN 15377-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 3: Optymalizacja w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
PN-EN 15378-1:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Instalacje grzewcze i c.w.u. w budynkach -- Część 1: Kontrola kotłów, systemów grzewczych i c.w.u., Moduł M3-11, M8-11
PN-EN 15378-3:2017-05  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Instalacje grzewcze i c.w.u. w budynkach -- Część 3: Pomiar zużycia energii, Moduł M3-10, M8-10
PN-EN 15417:2012 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Specjalne wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 1 000 kW
PN-EN 15456:2008 Kotły grzewcze -- Pobór mocy elektrycznej przez generatory ciepła -- Ograniczenia -- Pomiary
PN-EN 15459-1:2017-07  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Procedura ekonomicznej oceny instalacji energetycznych w budynkach -- Część 1: Procedury obliczeniowe, Moduł M1-14
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 - wersja angielska Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW
PN-EN 15502-1+A1:2015-10 Wersja angielska Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania
PN-EN 15502-2-2:2014-12 Wersja angielska Gazowe kotły centralnego ogrzewania -- Część 2-2: Norma szczegółowa dla urządzeń typu B1
 PN-EN 15632-1+A1:2015-02 Wersja angielska Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań
PN-EN 15632-2+A1:2015-02 Wersja angielska Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 2: Zespolone plastykowe rury przewodowe -- Wymagania ogólne i metody badań
PN-EN 15632-3+A1:2015-03 Wersja angielska Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich --Część 3: Niezespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogólne i metody badań
PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12 Wersja angielska Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
PN-EN 15698-2:2015-11 Wersja angielska Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych
podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Kształtki i zespół armatury ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
PN-EN 15821:2013 Piece do saun z okresowym zasypem paliwa opalane szczapami surowego drewna -- Wymagania i metody badań
PN-EN 16247-1:2012 Audity energetyczne -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 16247-2:2014-06 Wersja polska Audity energetyczne -- Część 2: Budynki
PN-EN 16430-2:2015-02 Wersja angielska Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła -- Część 2: Metody badań i oceny wydajności cieplnej
PN-EN 16430-1:2015-02 Wersja angielska Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła -- Część 1: Specyfikacje techniczne i wymagania
PN-EN 16430-3:2015-02 Wersja angielska Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła -- Część 3: Metody badań i oceny wydajności chłodniczej
PN-EN 16475-2:2017-04  - wersja angielska Kominy -- Akcesoria -- Część 2: Wentylatory kominowe -- Wymagania i metody badań
PN-EN 16475-3:2016-06 Wersja angielska Kominy -- Akcesoria -- Część 3: Regulatory ciągu działające samodzielnie, ze wspomaganiem i mieszane -- Wymagania i metody badań
PN-EN 16475-7:2016-03 Wersja angielska Kominy -- Akcesoria -- Część 7: Osłony przeciwdeszczowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 16497-1:2015-04 Wersja angielska Kominy -- Systemy kominowe z betonu -- Część 1: Zastosowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia
PN-EN 16497-2:2017-04  - wersja angielska Kominy -- Systemy kominowe z betonu -- Część 2: Zastosowania urządzeń nie pobierających powietrza z pomieszczenia
PN-EN 16583:2016-01 Wersja angielska Wymienniki ciepła -- Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej
PN-M-34452:1999 Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze na paliwa stałe z cyklicznym zasypem paliwa -- Wymagania i badania
PN-EN 50156-1:2015-10 Wersja angielska Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania i instalacji
PN-EN 50156-2:2015-10 Wersja angielska Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych -- Część 2: Wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i homologacji urządzeń i podsystemów bezpieczeństwa
PN-EN 50193-1:2013-06 Wersja angielska Elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody -- Cześć 1: Wymagania ogólne
PN-EN 50559:2013-09 Wersja angielska Elektryczne ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie podłogowe, charakterystyki pracy -- Definicje, metody badan, obliczanie parametrów i wymiarów oraz symbole stosowane we wzorach
PN-EN ISO 52003-1:2017-09 - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja -- Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych
PN-EN ISO 52010-1:2017-09 - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zewnętrzne warunki klimatyczne -- Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych
PN-EN ISO 52016-1:2017-09 - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 1: Procedury obliczania
PN-EN ISO 52017-1:2017-10 - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne -- Część 1: Ogólne procedury obliczania
PN-EN ISO 52018-1:2017-10 - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki do częściowych wymagań EPB związanych z bilansem energii cieplnej i funkcją budowli -- Część 1: Przegląd opcji
PN-EN ISO 52022-1:2017-10 - wersja angielskaEnergetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem 
PN-EN ISO 52022-3:2017-09 - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku -- Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem   
PN-EN 60704-2-5:2005/A1:2015-04 Wersja angielska Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń
PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki
PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i badania
PN-M-75005:1977 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- Zawory przelotowe proste
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- Wymagania i badania
PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe
PN-M-75012:1970 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- Zawór odpowietrzający
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
PN-M-75041:1977 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- Głowice zaworów przelotowych
PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników
 
 
 
 
 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});