Menu

Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego dla akumulatorowni

na podsatwie DIN VDE 0510

Strumień powietrza wentylacyjnego

projwe56.jpg

gdzie:

V- współczynnik rozcieńczenia = 24

q - godzinowa ilość wydzielającego się wodoru podczas ładowania prądem q = 0,41∙10-3 m3/(hA)

s - współczynnik bezpieczeństwa = 5, przy zwiększonym bezpieczeństwie s = 10

n - liczba ogniw w akumulatorach

I - prąd ładowania w [A], dla akumulatorów kwasowych I = 1-2 A na każde 100 Ah pojemności, dla kadmowo-niklowych I = 1-4 A na każde 100 Ah pojemności

Powierzchnia otworów nawiewnych i wywiewnych przy wentylacji naturalnej A= 28V [cm2]

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});