Menu

Dobór zasobnika c.w.u.

Całkowita pojemność zasobnika powinna pokrywać zapotrzebowanie na c.w.u na 2 dni i można ją wyliczyć z zależności:

gdzie:

Vzmin……... minimalna pojemność zasobnika
Vp…………. zapotrzebowanie cwu na 1 osobę 
P……….       liczba osób w gospodarstwie domowym
tw………….. temperatura cwu w punkcie poboru
tk…………… temperatura wody zimnej
tz…………… temperatura wody w zasobniku(50-60) 0C

 

  Dobór średnic rur instalacji solarnych

Dobór średnic przewodów instalacji w obiegu kolektora powinien uwzględniać dwa założenia:

- prędkość przepływu powinna się wahać między 0,3-0,7m/s

- wielkość przepływu w pojedynczym kolektorze wynosi 1-2 dm3/min.

Tabela. Uproszczony dobór średnic przewodów miedzianych w obiegu kolektorów dachowych.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});