Menu

Okresowe przeglądy pomp ciepła

    Wstęp

 

Pompa ciepła jest urządzeniem drogim i bardzo zaawansowanym technicznie, jednocześnie wbrew pozorom o niskim wskaźniku awaryjności. Pamiętajmy jednak, że jak każde skomplikowane w budowie urządzenie składa się z wielu elementów, charakteryzujących się nieco inną trwałością i odpornością na zużycie. Odpowiednio częsta kontrola i serwisowanie pozwala zapobiec wielu niekorzystnym zjawiskom, wydłużając pracę całego urządzenia. Pamiętajmy też, że przegląd jest często warunkiem przedłużenia gwarancji na urządzenie.

 

Jak często wykonuje się przegląd techniczny?

 

Profesjonalny przegląd techniczny pompy ciepła przez autoryzowanego serwisanta powinien być dokonywany raz do roku, najlepiej przed sezonem grzewczym. Zakres tego przeglądu zależy od warunków gwarancji producenta i konstrukcji pompy ciepła. Nieco inaczej wygląda przegląd pompy typu powietrze-woda, szczególnie w wersji split, a inaczej solanka-woda. Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół który jest podstawą do przedłużenia gwarancji.

Jak wygląda przegląd techniczny? 

W zależności od wymagań gwaranta pompy ciepła i jej typu  przegląd techniczny może obejmować mniej lub więcej komponentów. Elementy podlegające przeglądowi wymienione są w "protokole konserwacji pompy ciepła". Zwykle można je podzielić na trzy grupy:

- ogólne prace konserwacyjne

- prace konserwacyjne na części chłodniczej

- prace konserwacyjne na części cieplnej

Poniżej przykładowy przegląd na pompie typu powietrze/woda firmy Dimplex

1. Ogólne prace konserwacyjne i kontrole
Kontrola i czyszczenie lameli parownika oraz wanny kondensatu 
Kontrola i czyszczenie wnętrza pompy ciepła 
Ułożenie węża spustowego kondensatu (kontrola wzrokowa) 
Kontrola i czyszczenie przewodów powietrznych przy instalacji wewnętrznej 
Czyszczenie filtra zanieczyszczeń 
Kontrola odszraniania 
Kontrola urządzeń bezpieczeństwa 
Kontrola ustawień regulatorów 
Kontrola osadzenia przyłączy elektrycznych 
Wyliczenie minimalnego przepływu wody na podstawie zmierzonych temperatur zasilania i powrotu 
W przypadku modyfikacji działania aktualizacja oprogramowania regulatora

2. Kontrole techniki chłodniczej
(Przeprowadzane przez serwis posprzedażowy lub specjalistyczną firmę zajmującą się techniką chłodniczą)
Kontrola szczelności obiegu chłodniczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 
Rodzaj czynnika chłodniczego:.........................
Ilość czynnika chłodniczego:.......................kg
Kontrola szczelności zgodnie z DIN 378 (rozp. WE 842/2006)
Kontrola wzrokowa wszystkich komponentów chłodniczych
Kontrola wzrokowa przewodów rurowych i połączeń 
Kontrola uchwytów, mocowań i odsprzężenia drgań ..
Wynik kontroli przy użyciu detektora nieszczelności: ,..............................g/a
Wymagana ponowna kontrola.  tak nie
Wynik:
Wymogi dotyczące szczelności są spełnione zgodnie ze stanem techniki ........

3. Prace konserwacyjne na instalacji grzewczej z pompą ciepła
Kontrola ciśnienia wejściowego w naczyniu wzbiorczym (MAG) 
Kontrola ciśnienia napełnienia w instalacji grzewczej 
Kontrola anody antykorozyjnej przez pomiar 
Kontrola ustawień krzywych grzewczych 
Kontrola ogranicznika temperatury bezpieczeństwa, grzałek elektrycznych i grzałki kołnierzowej 
Kontrola szczelności zaworów bezpieczeństwa ogrzewania i wody 
Kontrola szczelności zaworów zwrotnych ogrzewania i wody

Choć przegląd techniczny według powyższych wymogów wygląda bardzo poważnie, mało który serwisant zadaje sobie tyle trudu aby dokonać przeglądu wszystkich elementów. Najczęściej sprawdzany jest stan filtra siatkowego i parownik, szczególnie w pompach typu split, gdzie narażony jest najbardziej na zanieczyszczenie czynnikami zewnętrznymi (kurz, nasiona roślin, pyłki, owady, itp.). Serwisant sprawdza także stan odprowadzania kondensatu, stan oleju w sprężarce. Po stronie grzewczej sprawdzana jest wielkość przepływu i stany awaryjne na regulatorze. Jeśli klient dokonał samodzielnych zmian w jego ustawieniach serwisant ma obowiązek skontrować ich wpływ na działanie pompy ciepła. Przy pompach pracujących minimum 2 lata może być dodatkowo sprawdzana anoda magnezowa.

Bardzo ważną informacją dla serwisanta są wszelkie stany usterkowe i awaryjne odczytane na regulatorze. Usterki te można podzielić na co najmniej dwie kategorie:

A. Usterki powodujące czasowe ostrzeżenie

B. Usterki powodujące trwałe wyłączenie 

Jednych i drugich nie należy nigdy lekceważyć!

 

Przykłady usterek powodujących czasowe ostrzeżenie. Ostrzeżenie pojawia sie w menu regulatora (na podstawie materiałów firmy Vaillant)

  Czyszczenie filtra siatkowego

W początkowym okresie eksploatacji pompy ciepła zaleca się czyszczenie filtra dwa razy do roku. Jeśli kolejne czyszczenie nie wykazuje istotnych zabrudzeń można je ograniczyć raz do roku. Czyszczenie filtra wymaga wyłączenia pompy ciepła wyłącznikiem głównym. Czyszczenie polega na wykręceniu wkładu siatkowego i przepłukaniu go pod strumieniem wody. Zawór odcinający w czasie czyszczenie powinien być w pozycji zamkniętej. Przy dokręcaniu pokrywy należy zwrócić uwagę na stan o-ringu.

 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});