Menu

technik urządzeń sanitarnych

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

• sprawność narządów ruchu,
• sprawność narządu równowagi,
• chęć dokształcania się,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
• samodzielność, dokładność i spostrzegawczość,
• umiejętność pracy w szybkim tempie,
• brak lęku wysokości,
• wyobraźnia przestrzenna,
• zdolności organizacyjne

Film prezentujący zawód

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});