Menu

Samowiedza

SAMOWIEDZA

Wizerunek siebie dostarcza wiedzy o sobie samym - posiadanych talentach, zdolnościach, możliwościach, umiejętnościach. Jest podstawą do formułowania aspiracji i wyznaczania celów.

KARIERA-ETAPY

I) SAMOOCENA- / WIEDZA, DOŚWADCZENIE,    ZAINTERESOWANIA, UMIEJETNOŚCI, WARTOŚCI/

II) ZBIERANIE INFORMACJI- /RYNEK PRACY, ZAWODY/

III) USTALANIE CELÓW

IV REALIZACJA CELÓW

 

 

SAMOWIEDZA -to zbiór wyobrażeń o sobie samym, ocena swojej wartości i samego siebie.

  • Życie nie będzie dla ciebie cudowne, dopóki sam nie uznasz, że zasługujesz na warunki do życia najwyższej jakości.
  • W życiu najważniejsze są intencje w stosunku do siebie, czyli całe nastawienie

Na właściwy obraz samego siebie składają się następujące czynniki:

 

 

Akceptacja siebie:

Poczucie własnej wartości:

Docenienie własnych możliwości:
.
               
   Potrafię zrobić wszystko. Zasługuję na zaufanie!

Znam swoje wady i akceptuję je. Znam swoje zalety i doceniam je.

 

 

"Niska samoocena jest jak jazda przez życie z    zaciągniętym hamulcem ręcznym." – M.Maltz

"Jest ogromna ilość dowodów na to, że im wyższy poziom samooceny, tym większe prawdopodobieństwo traktowania innych z szacunkiem, dobrocią i szczodrością."

- Nathaniel Branden

 

 

 

 


 

MOCNE  STRONY

ambitny

 

lojalny

 

racjonalny

 

taktowny

 

atrakcyjny

 

łagodny

 

rozsądny

 

tolerancyjny

 

bezpośredni

 

miły

 

rzeczowy

 

towarzyski

 

błyskotliwy

 

mocny

 

rzetelny

 

twórczy

 

bystry

 

naturalny

 

silny

 

uczynny

 

ciekawy

 

niezależny

 

solidny

 

uprzejmy

 

ciepły

 

obowiązkowy

 

spokojny

 

wesoły

 

cierpliwy

 

odważny

 

spostrzegawczy     

wrażliwy

 

dociekliwy

 

opanowany

 

sprawny

 

wykształcony

 

dokładny

 

opiekuńczy

 

stanowczy

 

wytrwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dowcipny

pomysłowy

staranny

zapobiegliwy

dyskretny

 

praktyczny

 

sumienny

 

zaradny

 

dzielny

 

przedsiębiorczy

sympatyczny

 

zdecydowany

 

inteligentny

 

przewidujący

 

szczery

 

zorganizowany

  komunikatywny

przyjazny

 

śmiały

 

zrównoważony

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

SŁABE STRONY

agresywny

 

 

niedbały

 

niezdolny

 

zamknięty

 

bojaźliwy

 

 

niepewny

 

pochopny

 

zarozumiały

 

chciwy

 

 

niesamodzielny

roztargniony

 

zazdrosny

 

impulsywny

 

 

niespokojny

 

ryzykancki

 

zaborczy

 

konfliktowy

 

 

niesprawny

 

skąpy

 

zbyt ambitny

 

lekkomyślny

 

 

nieśmiały

 

słaby

 

zbyt dokładny

 

leniwy

 

 

niewytrwały

 

wulgarny

 

zbyt pewny

 

niecierpliwy

 

 

niezaradny

 

wybuchowy

 

złośliwy

 

 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});