Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Przepisy BHP

 
Ustawy i rozporządzenia

 

1. Wiadomości wstępne.

2. Wytyczne kodeksu pracy w zakresie BHP

3. Znaki ostrzegawcze

4. BHP podczas robót budowlanych

5. BHP przy pracach ziemnych

6. BHP przy pracy w kanałach

7. BHP przy pracy w oczyszczalniach ścieków

8. BHP przy pracach spawalniczych

9. BHP w zakładach produkcji i rozprowadzania paliw gazowych.

10. BHP przy pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

12. Środki ochrony osobistej


  Wiadomości wstępne

Na stronie przedstawiam komplet najważniejszych przepisów BHP związanych z budową i eksploatacja instalacji sanitarnych i sieci komunalnych. Dla pracodawców, właścicieli małych firm itp., załączam plik wyciągu z przepisów prawa pracy (patrz p. 2).

Czynniki w środowisku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki


 

 Internetowe liczniki