Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Wiadomości wstępne o instalacjach wentylacji i klimatyzacji

  

   Jesteś: Instalacje wentylacyjne >Wiadomości wstępne

 

Zadania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Parametry powietrza wentylacyjnego

 

 

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Narzędzia do rur
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Zadania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

(tekst Wojciech Grzegorczyk)

 
W pomieszczeniach, aby zapewnić warunki dobrego samopoczucia człowieka lub wymaganą jakość wytwarzanych w nich produktów, należy stworzyć właściwy mikroklimat. Zmienność obciążeń cieplnych w pomieszczeniu, parametrów powietrza zewnętrznego i reakcji organizmu ludzkiego na wykonywany wysiłek powodują, że zmiany stanu i składu powietrza oraz jego parametrów mogą wpłynąć pozytywnie, bądź negatywnie na:
– samopoczucie człowieka,
– wydajność jego pracy,
– możliwości regeneracji organizmu.
Do głównych czynników wpływających na stan samopoczucia człowieka przebywającego w pomieszczeniu należą:
– temperatura powietrza,
– prędkość ruchu powietrza,
– wilgotność względna powietrza,
– temperatura powierzchni przegród,
– stężenie zanieczyszczeń.
Podstawowe procesy życiowe organizmu człowieka wymagają powietrza, a właściwie tlenu, który jest jednym z jego składników. Powietrze pozwala organizmowi utrzymać właściwą temperaturę ciała, wilgotność i ciśnienie. Zaburzenie parametrów powietrza, jego niedobór, nadmiar, zła jakość – mogą być przyczyną chorób, obniżenia sprawności funkcjonowania organizmu człowieka, a nawet śmierci. Skażenie atmosfery zanieczyszczeniami takimi, jak: pyły, dymy, wyziewy, gazy, jest przyczyną powodującą konieczność usuwania powietrza skażonego na zewnątrz, a do pomieszczenia wprowadzania powietrza o lepszych parametrach. Procesem, który w sposób zorganizowany powoduje wymianę powietrza w pomieszczeniu zamkniętym jest wentylacja. Najkorzystniej byłoby, aby powietrze wypełniające pomieszczenie charakteryzowało się:
– wilgotnością w granicach 30% - 70%,
– temperaturą dostosowaną do przeznaczenia pomieszczenia i przebywających w nim ludzi wykonujących określone działania,
– ciśnieniem zapewniającym nieprzedostawanie się zanieczyszczeń z zewnątrz, bądź szybkie usuwanie zużytego powietrza na zewnątrz.
Do zanieczyszczeń powietrza, które mogą występować w pomieszczeniu zaliczyć należy:
– pyły – cząstki ciał stałych o średnicy poniżej 100μm, powstające w procesach kruszenia, mielenia, szlifowania,
– dymy – produkty niecałkowitego spalania, którego szczególną odmianą jest dym tytoniowy,
– wyziewy – zapachy powstające w węzłach sanitarnych, kuchniach, zakładach produkcyjnych,
– zanieczyszczenia gazowe – o ich obecności świadczy obecność dwutlenku węgla, tlenku węgla, czasami związków siarki i azotu.
Równie niebezpieczny, jak wymienione wyżej zanieczyszczenia, jest różnego rodzaju kurz, szczególnie o rozmiarze    0,3 μm, ponieważ powoduje pylicę i inne schorzenia organizmu.
 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie