Strona dla uczniów technikum

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt PSBiG Filmy  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

     Magazynowanie energii

 
Ustawy i rozporządzenia

    

1. Wstęp

2. Podział magazynów energii

3. Porównanie różnych metod magazynowania energii

4. Koła zamachowe

5. Elektrownie szczytowo-pompowe

6. Magazyny na sprężone powietrze CAES

7. Akumulatory hydrauliczne

8. Inne metody mechaniczne

9. Instalacje wodoru

10. Superkondensatory

11. Nadprzewodzące pojemniki energii SMES

12. Akumulatory elektrochemiczne

13. Ogniwa paliwowe

14. Domowe magazyny energii

 

1. Wstęp

Energia produkowana w OZE, szczególnie siłowniach wiatrowych i instalacjach fotowoltaicznych stanowi nie lada problem dla krajowych sieci elektroenergetycznych.  Pobór mocy w sieci nie jest stały, ulega wahaniom dobowym w dość dużym przedziale wartości. Jego dopasowanie ze strony systemu EE jest skomplikowane, bowiem wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich parametrów prądu sieciowego (napięcie, częstotliwość). W przypadku siłowni konwencjonalnych, np. turbiny parowej, ograniczenie mocy możliwe jest poprzez obniżenie ciśnienia pary czy prędkości obrotowej turbiny. W siłowni wiatrowej taka regulacja jest niemożliwa. Gwałtowne zmiany siły wiatru (np. burza) mogą w krótkim czasie generować znaczne moce, trudne do zaakceptowania przez system elektroenergetyczny.   Skoki mocy w sieci lub jej chwilowy brak są z kolei zagrożeniem dla jej końcowych użytkowników, maszyn, komputerów, itp. Rozwiązaniem tego problemu są sieci inteligentne tzw. "smart grid" wyposażone w odpowiednie narzędzia, w tym magazyny energii. 

 

Rys. Skutki gwałtownej zmiany obciążenia w sieci przy braku akumulacji energii.

 

Rys. ta sam sieć wyposażona w magazyn energii.

 

 

Magazyny energii mają ogólnie za zadanie gromadzić chwilowo jej nadwyżki w okresach zmniejszonego poboru i nadprodukcji w źródle wytwarzania, by potem uzupełnić jej braki w czasie zwiększonego poboru mocy. Podstawowe ich zalety to:

- poprawa efektywności wytwarzania energii;
- lepsza sprawność zarządzania systemami produkcji i przesyłu;
- poprawa jakości energii (zob. rys. powyżej);
- lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wyższa sprawność)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum energetyki odnawialnej

Ciekawe linki

 

 

 Internetowe liczniki