Strona dla uczniów technikum

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt PSBiG Filmy  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

     Mapa strony

 
Ustawy i rozporządzenia

    Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Ustawy i rozporządzenia

Normy dotyczące energetyki wiatrowej

Normy dotyczące energetyki wodnej

Normy dotyczące energetyki solarnej

Normy dla biopaliw

Normy dla pomp ciepła

 

Testy

Kwalifikacja B.21

Test 1                Zadanie praktyczne 1

Test 2                Zadanie praktyczne 2

 

Kwalifikacja B.22

Test 1  

 

Egzamin zawodowy (link obok)

Materiały do zajęć

 1.BHP

 2. Technologia montażu urządzeń i systemów OZE.

 2.1 Energetyka wiatrowa

 2.2 Energetyka słoneczna

 2.3 Energetyka wodna

 3. Biomasa

 3.1 Pozyskiwanie biomasy

 3.2 Kotły na biomasę

 4. Obsługa systemów energetyki odnawialnej

4.1 Obsługa systemów solarnych

4.1.1 Odbiór systemów solarnych

4.1.2 Serwis systemów solarnych

4.2 Obsługa instalacji fotowoltaicznych

4.2.1 Odbiór instalacji fotowoltaicznych

4.2.2 Serwis instalacji fotowoltaicznych

4.3 Obsługa pomp ciepła

4.3.1 Odbiór pomp ciepła

4.3.2 Serwis pomp ciepła

4.4 Obsługa kotłów na biomasę

4.4.1 Odbiór kotłów na biomasę

4.4.2 Serwis kotłów na biomasę

 

Inne tematy

Magazynowanie energii

 

Vademecum energetyki odnawialnej

Energia wód płynących

1. Historia energetyki wodnej

2. Budowa i zasada działania turbin wodnych

3. Podstawy hydrauliki

4. Budowle hydrotechniczne

5. Elektrownie wodne 

6. Wyposażenie elektrowni wodnych

Energia słoneczna

1. Zasoby energii słonecznej

 1.1 Słońce

 1.2 Promieniowanie słoneczne

 1.3 Energia promieniowania słonecznego

 1.4 Natężenie promieniowania słonecznego w Polsce i na Świecie

2. Kolektory słoneczne

 2.1 Zastosowanie kolektorów słonecznych w Polsce

 2.2 Wielkość energii docierającej do kolektora

 2.3 Optymalny kąt ustawienia kolektora

 2.4 Dane do wstępnych obliczeń kolektorów słonecznych

 2.5. Podział kolektorów słonecznych.

 2.6. Kolektory płaskie

 2.7. Kolektory rurowe

 2.8. Kolektory hybrydowe 

 2.9. Projektowanie instalacji solarnych

 2.10. Montaż instalacji solarnych

 2.11. Budowa i schematy instalacji solarnych

 2.12. Instalacje solarne - odbiór

 2.13. Instalacje solarne - serwis

 2.14. Parametry pracy kolektorów

3. Panele fotowoltaiczne

 3.1. Co to jest fotoogniwo?

 3.2. Budowa ogniw fotowoltaicznych

 3.3 Rodzaje i charakterystyka ogniw

 3.4. Budowa i zasada działania instalacji fotowoltaicznych

  3.4.1. Wstęp

  3.4.2. Falowniki

  3.4.3 Akumulatory (magazyny energii)

  3.4.4. Regulatory ładowania

 3.5. Panele fotowoltaiczne z ogniw krzemowych

 3.6. Montaż instalacji fotowoltaicznych

 3.7. Projektowanie paneli fotowoltaicznych

  3.7.1. Wiadomości wstępne

  3.7.2. Planowanie pola kolektorów PV

  3.7.3 Dobór falowników

  3.7.4 Dobór średnic przewodów w instalacji PV.

  3.7.5 Projektowanie instalacji wyspowych

 3.8. Parametry pracy paneli PV.

 3.9. Problemy eksploatacyjne paneli PV.

4. Elektrownie słoneczne

Energia geotermalna

1. Zasoby energii geotermalnej na Ziemi i w Polsce

2. Charakterystyka źródeł geotermalnych

3. Metody pozyskiwania energii geotermalnej

4. Czynniki wpływające na opłacalność wykorzystania EG

5. Bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej 

6. Elektrociepłownie geotermalne

7. Geotermia tunelowa

8. Energia petrotermalna

Energia wiatru

1. Historia energetyki wiatrowej

2. Zasoby energii wiatrowej w Polsce

3. Siłownie wiatrowe

 3.1 Wiatr jako źródło energii

 3.2 Podział siłowni wiatrowych

 3.3 Zasada działania siłowni wiatrowej.

 3.4 Siłownie wiatrowe trzypłatowe

 3.5 Siłownie wiatrowe dwupłatowe i jednopłatowe

 3.6 Siłownie wiatrowe wielopłatowe

 3.7 Siłownie wiatrowe z dyfuzorem

 3.8 Siłownie wiatrowe wykorzystujące efekt Magnus'a

 3.9 Inne konstrukcje siłowni poziomych

 3.10 Siłownie wiatrowe o wirniku pionowym.

4. Urządzenia do pomiaru wiatru

 4.1 Wiadomości wstępne

 4.2 urządzenia ręczne

 4.3 wiatromierze czaszowe

 4.4 wiatromierze ultradźwiękowe

 4.5 Sodary i Lidary

5. Zagrożenia związane z energetyką wiatrową

 5.1  Wiadomości wstępne o elektrowniach i farmach wiatrowych

 5.2  Etap budowy i likwidacji

 5.3  Etap eksploatacji

 5.4  Zagrożenia ze strony farm wiatrowych

  5.4.1  Aktualny stan prawny

  5.4.2 Zagrożenie związane z oblodzeniem

  5.4.3 Pożary turbin wiatrowych

  5.4.4 Uszkodzenia mechaniczne turbin wiatrowych

6. Montaż elektrowni wiatrowych

 6.1 Etapy procesu inwestycyjnego

 6.2 Etap koncepcyjny

 6.3 Etap administracyjno-prawny

 6.4 Finansowanie inwestycji

 6.5 Montaż i rozruch

  6.5.1 Producenci turbin wiatrowych

  6.5.2 Realizacja inwestycji

  6.5.3 Fundament

  6.5.4 Montaż wieży

  6.5.5 Montaż gondoli i wirnika

  6.5.6 Przyłączenie do systemu energetycznego

  6.5.7 Próbny rozruch

 6.6 Eksploatacja i przegląd techniczny elektrowni.

 6.7 Oznakowanie siłowni wiatrowych

 6 .8 Ochrona odgromowa i ppoż. siłowni wiatrowych.

 6.9 Montaż małych siłowni wiatrowych przydomowych

 6.10 Montaż siłowni wiatrowych morskich (offshore)

  6.10.1 Historia farm morskich

  6.10.2 Konstrukcje farm morskich

  6.10.3 Etapy budowy farm morskich

  6.10.5 Koszty budowy farmy morskiej

  6.10.6 Możliwości budowy farm morskich w polskiej strefie brzegowej

Pompy ciepła

1. Definicja i zasada działania

2. Podział pomp ciepła

3. Pompy ciepła sprężarkowe

4. Pompy ciepła sorpcyjne

5. Pompy ciepła Vuilleumiera

6. Wady i zalety pomp ciepła

7. Elementy pomp ciepła

7.1 Sprężarki

7.1.1 Podział sprężarek

7.1.2 Sprężarki tłokowe

7.1.3 Sprężarki rotacyjne

7.1.4 Symbole projektowe sprężarek

7.1.5 Zakres stosowalności sprężarek

 Problemy w pracy sprężarek

Oleje do chłodzenia sprężarek

7.2 Zawory rozprężne

7.3 Wymienniki gruntowe  

7.4 Rozdzielacze solankowe

7.5 Wymienniki ciepła (parowacze i skraplacze)

7.6 Filtry, inne uzbrojenie.

8. Projektowanie pomp ciepła

9. Przegląd konstrukcji pomp ciepła

10. Montaż pomp ciepła

11. Obsługa i serwis pomp ciepła.

12. Przepisy prawne

Biomasa i biopaliwa

1.1 Definicja biopaliw

1.2 Europejska klasyfikacja biopaliw ze względu na stan skupienia

2. Generacje biopaliw

3. Biomasa

3.1 Definicja biomasy

3.2 Zasoby biomasy w Polsce

3.3 Charakterystyka biomasy

3.3.1 Drewno

3.3.2 Zrębki

3.3.3 Słoma

3.3.4 Wióry i trociny

3.3.5 Kora

3.3.6 Ziarno energetyczne

3.3.7 Pellety

4. Rośliny energetyczne

4.1. Topinambur

4.2. Wierzba wiciowa

4.3. Ślazowiec pensylwański

4.4 Miskant olbrzymi 

4.5. Róża bezkolcowa

4.6. Rdest sachaliński

4.7. Proso rózgowate

4.8. Spartina preriowa

4.9 Palczatka Gerarda

4.10. Potencjalne możliwości uprawy roślin energetycznych

5. Mechaniczne przetwarzanie biomasy

5.1. Wstęp

5.2. Produkcja zrębków

5.3. Produkcja brykietów

5.4. Produkcja pelletów

6. Spalanie i termiczne przetwarzanie biomasy

6.1 Kotły na biomasę

6.1.1 Podział kotłów

6.1.2 Kotły na słomę

6.1.3 Kotły na pellet

6.1.4 Kotły ze zgazowaniem drewna

6.1.5 Zabezpieczenia kotłów na biomasę

6.2 Piroliza biomasy

6.3 Toryfikacja biomasy

7. Chemiczne i biologiczne przetwarzanie biomasy

7.1 Wstęp

7.2 Hydroliza biomasy

7.3 Ozonoliza biomasy

7.4 Produkcja biopaliw ciekłych

7.4.1 Fermentacja alkoholowa (produkcja bioetanolu)

7.4.2 Transestryfikacja (produkcja biodiesla)

7.4.3 Produkcja DMF

7.5 Produkcja biogazu

Biogaz

1. Właściwości biogazu

2. Fermentacja metanowa

3. Surowce do produkcji biogazu rolniczego

4. Produkcja i magazynowanie biogazu

5. Biogazownie

Energia oceanów

1. Wstęp

2. Elektrownie pływowe

3. Elektrownie wykorzystujące prądy morskie

4. Elektrownie wykorzystujące fale morskie

5. Elektrownie maretermiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum energetyki odnawialnej

Ciekawe linki

 

 

 Internetowe liczniki