Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Posługiwanie się dokumentacją techniczną

 
Ustawy i rozporządzenia

TEMAT 1  Rodzaje i elementy dokumentacji technicznej
TEMAT 2: Normalizacja, jej cele i zadania.
TEMAT 3: Zasady wymiarowania rysunków technicznych
TEMAT 4: Pismo techniczne
TEMAT 5: Podstawowe konstrukcje geometryczne
TEMAT 6: Zasady wykonywania rzutów prostokątnych
TEMAT 7: Rzutowanie aksonometryczne

TEMAT 8: Zasady sporządzania przekrojów, półprzekrojów i półwidoków

TEMAT 9: Zasady sporządzania rysunku budowlanego
TEMAT 10: Oznaczenia na projektach budowlanych
TEMAT 11: Rysunek odręczny
TEMAT 12: Opis techniczny i zasady jego sporządzania
TEMAT 13: Zasady wykonywania inwentaryzacji budowlanej

TEMAT 14: Przepisy i procedury uzyskania pozwolenia na budowę
TEMAT 15: Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

TEMAT 16: Organizacja robót

TEMAT 17: Dokumentowanie przebiegu robót budowlanych


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki


 

 Internetowe liczniki