Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Montaż przyborów sanitarnych

 

 

   Jesteś: Instalacje kanalizacyjne >Zasady montażu instalacji >Montaż przyborów sanitarnych

 

Przepisy ogólne

Montaż umywalek

Montaż muszli ustępowych

Montaż wanien

Montaż zlewozmywaków

Montaż pisuarów

Montaż bidetów

Montaż muszlobidetów

Montaż brodzików i kabin natryskowych

Montaż pralek 

Montaż zmywarek  

Łazienki dla osób niepełnosprawnych

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Narzędzia do rur
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Przepisy ogólne

1. Przybory sanitarne mogą być mocowane bezpośrednio do przegrody budowlanej lub do prefabrykowanej ścianki instalacyjnej.

2. Przybory powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż.

3. Obmurowanie lub zabetonowanie obrzeży miski ustępowej i bidetu jest niedopuszczalne

4. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.

5. Wysokość montażu przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego  wysokość montażu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Umywalka w przedszkolu 0,60
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75
Pisuar dla dorosłych 0,65
Miska ustępowa wisząca dla dorosłych 0,40
Miska ustępowa wisząca dla dzieci 0,35
Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 0,45-0,50

 

6. Wszystkie przybory sanitarne powinny posiadać zamknięcia wodne o minimalnej wysokości:

- 100 mm - muszle ustępowe

- 50 mm - pozostałe przybory sanitarne

 

7. Średnice podejść kanalizacyjnych pod przybory należy przyjmować:

- umywalka DN 32-40 mm  (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana)

- zlew DN 40 (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana)

- zlewozmywak DN50

- wanna, brodzik DN50

- pisuar DN40

- miska ustępowa DN 100

- bidet DN40

 

8. Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego żywienia powinny być wyposażone w separatory skrobi i tłuszczu.

 

9. Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone błotem lub innymi osadami powinny posiadać osadniki lub separatory.

 

 

   

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie