Strona dla uczniów technikum

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt PSBiG Filmy  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

     Vademecum energetyki odnawialnej

Energia wód płynących Energia słoneczna Energia geotermalna Energia wiatru
Pompy ciepła Biomasa Biogaz Energia oceanów
Ustawy i rozporządzenia
 
 Jesteś:
Energia słonecznaKolektory słoneczne

 

1. Zastosowanie kolektorów słonecznych w Polsce

2. Wielkość energii docierającej do kolektora

3. Optymalny kąt ustawienia kolektora

4. Dane do wstępnych obliczeń kolektorów słonecznych

5. Podział kolektorów słonecznych.

6. Kolektory płaskie

7. Kolektory rurowe

8. Kolektory hybrydowe 

9. Projektowanie instalacji solarnych

10. Montaż instalacji solarnych

11. Budowa i schematy instalacji solarnych

12. Instalacje solarne - odbiór

13. Instalacje solarne - serwis

14. Parametry pracy kolektorów


1. Zastosowanie kolektorów słonecznych w Polsce (tekst Grzegorz Wiśniewski)

 

   Instalacje słoneczne posiadają mnóstwo zalet. Stanowią element zdecentralizowanego systemu energetycznego, uniezależniając, w pewnym stopniu, region/gminę oraz pojedynczego inwestora od zewnętrznego zaopatrzenia
w energię. Pozwalają zmniejszyć zużycie tradycyjnych paliw kopalnych, których spalanie powoduje powstawanie różnorodnych zanieczyszczeń i w rezultacie prowadzi do zmian klimatycznych. Pomimo, że nasłonecznienie w Polsce nie jest tak intensywne jak w krajach południowych, jest zupełnie wystarczające, aby wykorzystywać kolektory słoneczne w sposób efektywny. Przykładowo w Niemczech, charakteryzujących się podobnymi warunkami nasłonecznienia, rozwiązania takie cieszą się niezwykłą popularnością i są powszechnie stosowane (prawie
40% wszystkich kolektorów w całej UE instaluje się właśnie w tym kraju).

    Właściwie zaprojektowana i zamontowana instalacja powinna w polskich warunkach klimatycznych zaspokoić
ok. 60% rocznego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) i tym samym znacznie obniżyć koszty energii. Wspomaganie dogrzewania pomieszczeń ciepłem promieniowania słonecznego (co) jest
w naszym kraju raczej rzadko stosowane, chociaż w Europie rozwiązania te są coraz bardziej popularne. W okresie przejściowym (wiosna, jesień) dogrzewanie pomieszczeń w Polsce może stanowić znaczniejszy wkład energetyczny.
Szacuje się, że przy pomocy instalacji słonecznej można pokryć do 30% rocznego zapotrzebowania na ciepło do dogrzewania pomieszczeń. Innym, coraz popularniejszym zastosowaniem słonecznej techniki grzewczej jest podgrzewanie wody w basenach. Baseny wymagają dużych ilości niskotemperaturowego ciepła, jakiego właśnie mogą dostarczyć instalacje słoneczne. Instalacje słoneczne są szczególnie zalecane do podgrzewania cwu w budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, w hotelach, na campingach, w budynkach użyteczności publicznej
(biura, szpitale). Rzadziej stosuje się je dla celów przemysłowych (głównie w przetwórstwie), gdzie wymagane są duże ilości gorącej wody, co można osiągnąć poprzez budowę wysoce skomplikowanych instalacji grzewczych
z kolektorami słonecznymi.
   W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się słoneczne systemy chłodzenia pomieszczeń, gdzie w instalacji wykorzystuje się system chłodziarek absorpcyjnych. Słoneczne systemy chłodnicze mają obecnie największe znacznie
w krajach południowych.

 

Rynek kolektorów w Polsce

 

Obecnie polski rynek kolektorów słonecznych jest jednym z wiodących rynków europejskich i znajduje się na czwartym miejscu w europejskim rankingu sprzedaży instalacji słonecznych, tuż za Niemcami, Włochami i Hiszpanią (uwzględniając uwzględniając wyniki sprzedaży w 2011 r.). W Polsce sprzedaż w tym okresie wzrosła o ponad 70% i wynosiła ok. 253,7 tys. m2, biorąc pod uwagę powierzchnię czynną paneli słonecznych. Na koniec 2011 roku łącznie zainstalowanych i użytkowanych było 909 tys. m2 kolektorów słonecznych, co stanowi równoważnik 637 MW mocy cieplnej. W kraju mamy też obecnie 14 instalacji wykorzystujących energię słoneczną na skale przemysłową o łącznej mocy 1750 MW (dane na IX.2013 "Mapa odnawialnych źródeł energii".

We wrześniu 2012r. Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport: Rynek kolektorów słonecznych w Polsce. Wyniki raportu poniżej.

 

 Wielkość sprzedaży kolektorów w poszczególnych regionach kraju obrazuje poniższe zestawienie.

  Co roku największą popularnością cieszą się instalacje słoneczne w województwach małopolskim i śląskim. Znaczna ilość sprzedawana jest również w województwie podkarpackim (tj. 50-60 tys. m2), a w województwach  łódzkim i wielkopolskim sprzedaż wynosi ok. 30-40 tys. m2. Zainteresowanie instalacjami słonecznymi widać również w woj. dolnośląskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie sprzedaż waha się od ponad 20 do 30 tys. m2. Natomiast województwa Polski północnej nadal mają niewielki udział w sprzedaży i instalacji kolektorów słonecznych, pomimo powstania kilku firm w tym regionie.
Kolektory słoneczne zawdzięczają obecny sukces w Polsce m.in. programom dotacji, np. program dotacji na zakup instalacji słonecznych prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Największe zainteresowanie wzbudziły Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których na lata 2007-2013 przeznaczono łącznie 231 mln zł na energetykę słoneczną (20% całego budżetu na energetykę odnawialną). Łącznie do końca listopada 2011 r. zatwierdzono do dofinansowania w ramach RPO wnioski na budowę instalacji słonecznych o wartości 328 mln zł, tj. o 30% więcej niż alokowano środków. Ponadto realizowane są inwestycje z Programu Szwajcarskiego, który przewiduje wsparcie w Polsce 8 projektów z zakresu energetyki odnawialnej w których łącznie dofinansowane zostaną inwestycje na ponad 17 tys. budynkach należących do gospodarstw domowych oraz około 200 obiektów - budynków użyteczności publicznej na terenie 17 gmin.

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Ciekawe linki

 

 

 

 Internetowe liczniki