Strona dla uczniów technikum

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt PSBiG Filmy  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

     Vademecum energetyki odnawialnej

Energia wód płynących Energia słoneczna Energia geotermalna Energia wiatru
Pompy ciepła Biomasa Biogaz Energia oceanów
Ustawy i rozporządzenia
 
 Jesteś:
Energia słonecznaKolektory słoneczneDane do wstępnych obliczeń kolektorów

 

4. Dane do wstępnych obliczeń kolektorów słonecznych (tekst Grzegorz Wiśniewski)

 

     Ze względu na to, że na obszarze Polski, bazując na dokonanej rejonizacji, różnice w natężeniu promieniowania słonecznego nie przekraczają 10%, praktycznie w obliczeniach wstępnych można się posługiwać parametrami uproszczonymi. Korzystając z wcześniej podanych danych, w tabeli 1 przedstawiono uśrednione wartości natężenia promieniowania słonecznego i liczby godzin
słonecznych, które można przyjąć do obliczeń szacunkowych dla całej Polski.

 

Tabela 1. Uśrednione wartości parametrów meteorologicznych niezbędne
do szacunkowych obliczeń kolektorów słonecznych

 

Wykorzystanie energii słonecznej w procesach grzewczych prowadzi zazwyczaj
do bezpośredniego ograniczenia zużycia paliw kopalnych, a przez to do zmniejszenia
kosztów zaopatrzenia w energię, w tym kosztów ogrzewania oraz zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji do atmosfery. Dla ułatwienia podjęcia decyzji o budowie kolektora
słonecznego przedstawiono uproszczoną analizę możliwości substytucji (zastępowania)
tradycyjnych nośników energii kolektorami słonecznymi w Polsce.
Przyjmując najczęstszy okres używania kolektorów słonecznych w Polsce (kwiecień
– wrzesień), na który przypada 70–80% całorocznej energii promieniowania, określono
możliwości zaoszczędzenia energii elektrycznej lub oleju opałowego, jakie daje
eksploatacja 1 m2 powierzchni kolektora słonecznego w danym okresie.
Do obliczeń przyjęto następujące dane:
– sprawność układu z kolektorem słonecznym – 0,5,
– sprawność wytwarzania ciepła w urządzeniach elektrycznych – 0,95,
– sprawność kotła olejowego – 0,9,
– wartość opałowa oleju opałowego – 12 kWh/kg.
Wyniki obliczeń ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej i oleju opałowego z 1 m2
powierzchni użytkowej kolektora słonecznego, umieszczonego pod optymalnym kątem
przedstawiono w tabeli 2.

 

Tabela 2. Roczne możliwości zaoszczędzenia tradycyjnych nośników energii (węgla i energii elektrycznej) w wyniku wykorzystania 1 m2 powierzchni kolektora

Rodzaj nośnika energii i procesu roboczego Wielkość oszczędności energii z 1m2 kolektora
Energia elektryczna do celów grzewczych przy
sprawności przemiany 0,95
403 kWh energii elektrycznej na 1 m2 powierzchni
kolektora w sezonie IV–IX
Olej opałowy o wartości opałowej 12 kWh/kg,
spalony w palenisku o sprawności 90%
36 kg oleju opałowego na 1 m2 powierzchni kolektora
w sezonie IV–IX
Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Ciekawe linki

 

 

 

 Internetowe liczniki