Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Rodzaje połączeń

 

 

   Jesteś: Wiadomości wstępne >Rodzaje połączeń

 

Połączenia klejone                                   

Połączenia zgrzewane                             

Połączenia zaciskowe

Połączenia zaprasowywane

Połączenia lutowane

Połączenia spawane

Połączenia kołnierzowe

Połączenia gwintowe skręcane

Połączenia typu "push"

Połączenia kielichowe

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

  Połączenia klejone

Stosowane są dla rur z polichlorku winylu twardego PVC-U i chlorowanego PVC-C.  Klejenie PVC wykonuje się klejami jednoskładnikowymi lub dwuskładnikowymi. W pierwszym przypadku wymagany jest zmywacz do rur który je odtłuszcza i częściowo zmiękcza przed właściwym klejeniem. Kleje dwuskładnikowe typu ONE STEP, nie wymagają zmywacza. Na rynku dostępne są kleje w trzech wersjach:

- tylko do rur PVC-U

- Do rur PVC-C

- Uniwersalne, do obu typów rur

Przebieg klejenia – rury po ucięciu fazuje się, następnie po spasowaniu na sucho zaznacza się na rurze głębokość położenia kielicha i smaruje bosy koniec rury i kielich kształtki klejem. Złącze w przeciągu maksymalnie 1 minuty musi zostać spasowane aby nie dopuścić do odparowania kleju. Przy pasowaniu należy obrócić rurę o 90° w kielichu w celu lepszego rozprowadzenia kleju po całym złączu. Tak spasowane połączenie powinno być przytrzymane przez 15-30 sekund w celu niedopuszczenia do wysunięcia rury z łącznika. Na koniec mokrą ściereczką należy usunąć nadmiar kleju.        

                Czas po którym złącze uzyskuje właściwą wytrzymałość zależy od temperatury i średnicy rury (tabela1).

Tabela 1 Czas po którym można przeprowadzić próbę ciśnieniową złącza klejonego

Średnica rury

 Przedział temperatur [°C]/czas utwardzania polaczenia [h]

-20 do +5

+5  do +15

+15 do +40

Do 32 mm

8

16

48

32-50 mm

2

4

12

50-200 mm

1

2

6

W przypadku dużej wilgotności pomieszczenia >60% czas powyższy należy wydłużyć o 50%.

Wymagania dla rur PVC-C

Tabela 2 Ilość połączeń jakie można wykonać z jednej puszki kleju o pojemności 0,1 litra

Rozmiary rury i łącznika

PVC-U

PVC-C

½”                  (16 mm)

¾”                  (20 mm)

1”                   (25 mm)

1 ¼”               (32 mm)

1 ½”               (40 mm)

2”                   (50 mm)

2 ½”               (62 mm)

3”                   (75 mm)

4”                   (100 mm)         

75

50

31

30

21

15

11

10

7

 

82

55

34

33

23

17

11

10

7

 Złącza klejone należą do najtańszych na rynku, tak pod względem łączników jak i technologii wykonania. Wytrzymałość na ciśnienie dla temperatury +23°C wynosi 15 bar dla rur PVC-U i 27 bar dla rur PVC-C. Przy wyższych temperaturach należy stosować współczynniki zmniejszające. Wadą rozwiązania jest kruchość materiału, podatność na uszkodzenia mechaniczne na budowie i problemy w rozpoznawaniu przez monterów rur i łączników obu grup materiałowych przy słabym oświetleniu.

Przebieg operacji klejenia
1. Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy wykonać tzw. łączenie "na sucho". Rura powinna swo­bodnie wchodzić do 2/3 głębokości gniazda złączki.

Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy...

2. Cięcie rur najlepiej jest wykonać specjalnymi nożycami lub w przypadku większych średnic, przecinakami rolkowymi. Można je również ciąć przy pomocy piłki do metalu pamiętając o zachowaniu kąta prostego w stosunku do osi rury.

Ciecie rur najlepiej jest wykonać... 

3. Końcówki przeciętych rur należy sfazować. Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wkładaniu rury do wnętrza złączki. Za pomocą suchej szmatki należy usunąć opiłki i wszelkie inne zanieczyszczenia.

Końcówki przeciętych rur należy zfazować 

4. Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy oczyszczaczem (ma to na celu wstępne zmiękczenie łączonych elementów), a następnie klejem. Przy technologii jednostopniowej, tj. przy użyciu kleju ONE STEP, nie jest konieczne użycie oczyszczacza.

Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy oczyszczaczem 

5. Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min. Po wciśnięciu do oporu rury w gniazdo złączki należy dokonać obrotu o 1/4 uzyskując równomierne rozprowadzenie spoiwa.

Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min 

6. Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczając do wysunięcia rury z gniazda złączki. Nadmiar kleju wycieramy suchą szmatką. Przy prawidłowym połączeniu na styku rury i złączki powstaje równy wałe­czek kleju.

Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek

Kleje do rur PVC: od lewej - klej uniwersalny, klej do rur PVC-U, klej do rur PVC-C, primer (zmywacz)

 

 

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie