Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Rodzaje instalacji centralnego ogrzewania

 

   Jesteś: Instalacje centralnego ogrzewania >Rodzaje instalacji

  

Wiadomości wstępne

Podział instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje wodne grawitacyjne

Instalacje wodne pompowe

Instalacje pary niskoprężnej

Ogrzewania powietrzne

Ogrzewania elektryczne

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Narzędzia do rur
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Wiadomości wstępne

Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury. Komfort cieplny w pomieszczeniu można zdefiniować następująco:,, gdy w pomieszczeniu o średniej temperaturze 20°C, przy nieruchomym powietrzu (prędkość powietrza poniżej 0,15 m/s), przy normalnej wilgotności względnej
około 50%, człowiek dorosły normalnie ubrany, nie doznaje żadnego wrażenia cieplnego tzn. nie odczuwa ani zimna ani ciepła, to mówimy wtedy, że są warunki komfortu cieplnego”. Instalacja centralnego ogrzewania zbudowana jest z następujących elementów: kotła lub innego źródła ciepła (wymiennik ciepła), grzejników oraz armatury połączonych między sobą przewodami. Przewody instalacji centralnego ogrzewania, mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych lub tworzywowych. Czynnikiem, który przenosi ciepło z kotła do odbiorników (grzejników) jest najczęściej woda o maksymalnej temperaturze 95°C.

Podział instalacji centralnego ogrzewania

Podziału instalacji centralnego ogrzewania możemy dokonać ze względu na:

Rodzaj czynnika grzewczego:

- wodne

- parowe pary niskoprężnej

- powietrzne

- elektryczne

Ogrzewania wodne można dzielić dalej na:
 ze względu na sposób wymuszenia krążenia czynnika grzewczego:
- ogrzewanie grawitacyjne,
- ogrzewanie pompowe.
ze względu na sposób rozprowadzenia przewodów:
- instalacje z rozdziałem górnym,
- z rozdziałem dolnym (w układzie tradycyjnym, poziomym lub rozdzielaczowym).

jak tez na instalacje dwururowe i jednorurowe
ze względu na sposób zabezpieczenia instalacji:
- instalacje z naczyniem wzbiorczym typu otwartego,
- z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Instalacje parowe można dzielić na:

- instalacje z rozdziałem dolnym i górnym, 

a ze względu na sposób spływu skroplin (kondensatu) na: 

- instalacje z grawitacyjnym spływem skroplin z przewodami kondensatu (zalanymi, niezalanymi)

- instalacje z przepompowaniem skroplin z przewodami kondensatu (zalanymi, niezalanymi) 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie