Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Podział instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

 

   Jesteś: Instalacje wentylacyjne >Podział instalacji

 

 Podział instalacji wentylacyjnych

 Podział instalacji klimatyzacyjnych

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji

 

Podział instalacji wentylacyjnych  

(tekst Wojciech Grzegorczyk, Alfred Adamczewski)

 
 W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnić można wentylację:
naturalną, która może przybierać formy:

   – infiltracji,
   – wentylacji grawitacyjnej,
   – aeracji;

   - przewietrzania,
– sztuczną, czyli mechaniczną, niezależną od wpływów atmosferycznych, wśród której
rozróżnia się wentylację:
   – ogólną;
   – miejscową:
   – odciągi miejscowe,
   – nawiewy miejscowe,
   – zasłony powietrzne,
   – pożarową;
   – hybrydową.
W zależności od kierunku przemieszczania się powietrza wyróżnia się wentylację:
   – nawiewną,
   – wywiewną,
   – nawiewno – wywiewną.
Ze względu na wytwarzaną różnicę ciśnienia pomiędzy pomieszczeniem, a powietrzem
zewnętrznym, wyróżnić należy wentylację mechaniczną:
   – nadciśnieniową,
   – podciśnieniową.
Poprzez zastosowane rozwiązania technologiczne można zapewnić w pomieszczeniu wentylację:
   – zwykłą, czyli utrzymującą wymaganą temperaturę w pomieszczeniach wentylowanych tylko zimą,
   – z chłodzeniem, czyli utrzymaniem wymaganej temperatury niezależnie od temperatury zewnętrznej,
   – z osuszaniem, która powoduje zmniejszenie wilgotności powietrza do zadanych wartości.
Dobór parametrów powietrza zależy od następujących czynników:
   – charakteru pracy (ciężka, lekka),
   – rodzaju i przebiegu procesów technologicznych,
   – rodzaju i stanu konstrukcji budynku,
   – warunków klimatycznych.
Podział wentylacji schematycznie przedstawia rysunek 1.

 

 

Podział klimatyzacji

 

Instalacje klimatyzacyjne możemy podzielić na:

- Klimatyzację komfortu -  stosowaną dla pomieszczeń o stałym lub czasowym przebywaniu osób, której podstawowym zadaniem jest utrzymanie w pomieszczeniu warunków klimatycznych (temperatury, wilgotności, prędkości przepływu powietrza) najbardziej optymalnych dla człowieka  

- klimatyzację przemysłową - której zadaniem jest zapewnienie warunków klimatycznych w pomieszczeniu wymaganych przez proces technologiczny (np. przechowalnia owoców i warzyw). Z uwagi na często wąski przedział wahań temperatury i wilgotności powietrza, a często także jego specyficzny  skład, nazywana jest klimatyzacją precyzyjną

- klimatyzację pomieszczeń czystych - stosowaną w laboratoriach, salach operacyjnych, zakładach mechaniki precyzyjnej, itp., której podstawowym zadaniem jest zapewnienie czystości mechanicznej i mikrobiologicznej powietrza

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie