Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Rodzaje instalacji wodociągowych

 

   Jesteś: Instalacje wodociągowe > Rodzaje instalacji

 

Podział instalacji wodociągowych

Instalacje wody pitnej

Instalacje wody gaśniczej (ppoż.)

Instalacje ogrodowe (nawadniające)

Instalacje basenowe

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Podział instalacji wodociągowych

 

Ze względu na przeznaczenie instalacje wodociągowe możemy podzielić na:

- instalacje wody pitnej

- instalacje wody gaśniczej

- instalacje basenowe

- instalacje nawadniające

- instalacje wody technologicznej (np. do płukania)

Ze względu na rodzaj wody:

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej

     - z cyrkulacją

     - bez cyrkulacji

     - z mieszaczem miejscowym

     - z mieszaczem centralnym

Ze względu na sposób zasilania:

- instalacje zasilane z sieci wodociągowej

- instalacje zasilane z ujęcia własnego

   - głębinowego

   - powierzchniowego

Ze względu na ilość stref zasilania:

- instalacje jednostrefowe (pracujące pod ciśnieniem wody w sieci)

- instalacje wielostrefowe (z podnoszeniem ciśnienia wody w strefach przy użyciu hydroforu lub pomp)

Ze względu na sposób rozprowadzenia przewodów:

- instalacje z rozdziałem górnym

- instalacje z rozdziałem dolnym

a także:

- instalacje rozdzielaczowe, szeregowe, równoległe

 

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie