Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Testy turnieje 

Turnieje Kanalizacja Wodociągi Centr. ogrz. Gaz Wentylacja Inne testy
Ustawy i rozporządzenia

 

1. Turniej ZŁOTA KIELNIA kwiecień 2009

2.Turniej ZŁOTA KIELNIA kwiecień 2010

3.Turniej ZŁOTA KIELNIA marzec 2011    Turniej dla instalatorów sanitarnych. Cz.I 

  Test 25 pytań

 

Tabela  Parametry zgrzewania rur PP

Średnica rury

Głębokość kielicha w mm

Czas nagrzewania

  w [s]

Czas zgrzewania

w  [s]

Czas chłodzenia

w [min.]

16

13,0

5

4

2

20

14,0

5

4

2

25

15,0

7

4

2

32

16,5

8

6

4

40

18,0

12

6

4

50

20,0

18

6

4

63

24,0

24

8

6

75

26,0

30

8

8

90

29,0

40

8

8

110

32,5

50

10

8

125

40,0

90

10

8

 

   Zadanie 8                         

 

 

 

 

 

 Zadanie.9

W instalacjach kanalizacyjnych często wykorzystuje się do montażu przyborów stelaże. Na rysunku przedstawio
no stelaż:
a) Do pisuaru
b) Do umywalki dla osób niepełnosprawnych
c) Do baterii podtynkowej
d) Do bidetu


Zadanie 10
Odwrócona osmoza to:
a) Jeden z procesów uzdatniania wody
b) Rodzaj membrany w wymienniku ciepła
c) Rodzaj membrany w naczyniu ciśnieniowym

d) Zabezpieczenie rur polietylenowych przed przenikaniem tlenu    


Zadanie 11
Oblicz ilość ciepła przenikającego przez przegrodę budowlaną o powierzchni 50m2,
współczynniku przenikania ciepła 0,2 W/m2 xK.
Budynek posadowiony jest w Polsce w III strefie klimatycznej, a rozpatrywana
przegroda jest ścianą zewnętrzną biblioteki..


 

 

 Tabela: Obliczeniowe temperatury pomieszczeń ogrzewanych.

Temperatura

Rodzaj pomieszczenia

+50C

- magazyny bez stałej obsługi

- garaże

+80C

- klatki schodowe

- pomieszczenia przemysłowe

+120C

- magazyny ze stałą obsługą

- hale ciężkiej pracy

- hale targowe

+160C

- hale pracy lekkiej

- szatnie

- korytarze

- sale gimnastyczne

+200C

- pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie

- biura

- biblioteki, muzea

+240C

- łazienki

- pływalnie

- żłobki, sale operacyjne

 

a) 400W

b) 100W

c) 40W

d) 10W.

 

  

Zadanie 12

  Pobrano próbki wody A i B. Ich cechy zestawiono w tabeli:

Wskaźnik

Jednostka

A

B

Barwa

mg Pt / l

10

15

Żelazo

mg Fe / l

0,1

0,2

 

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych wynoszą:

Wskaźnik

Jednostka

Klasa1

Klasa2

Klasa3

Klasa4

Klasa5

Barwa

mg Pt / l

5

10

20

50

ponad 50

Żelazo

mg Fe/ l

0,1

0,3

1,0

2,0

ponad 2,0

Do której klasy jakości wód przynależą próbki A i B ?

a) A i B do klasy 1

b) A i B do klasy 3

c) A do klasy 2, B do klasy 3

d) A do klasy1, B do klasy 2.

 

Zadanie 13

  Do metod chemicznych dezynfekcji wody zalicza się:

 a) gotowanie i pasteryzację

 b) naświetlanie promieniami UV i chlorowanie

 c) ozonowanie i naświetlanie promieniami UV

 d) chlorowanie i ozonowanie.

 

Zadanie 14

  Jakie uzbrojenie montuje się na wznośnej rurze bezpieczeństwa?

   a) hydrometr

   b) zawór odcinający

   c) wodomierz

   d) żadnego uzbrojenia nie wolno montować na wznośnej rurze bezpieczeństwa.

 

 Zadanie 15

  Próbka wody kotłowej ma twardość 0,5 mval/l. Jaka jest twardość tej próbki w stopniach niemieckich

   i w mg CaCO3/l.?

Jednostka

0n

mval/l

mg CaCO3/l

mval/l

2,8

1

50

0n

1

0,357

17,9

mg CaCO3/l

0,056

0,02

1

   a) 2,8 i 50

   b) 1,4 i 25

   c) 0,028 i 0,5

   d) 0,5 i 0,01.

Zadanie 16

  Gdzie montowany jest zawór antyskażeniowy

   a) w instalacji kanalizacyjnej na wyjściu z budynku

   b) na sieciach kanalizacyjnych przed oczyszczalnią ścieków

   c) w instalacji wodociągowej za wodomierzem

   d) na sieciach wodociągowych za urządzeniami dawkującymi chlor.

Zadanie 17

  Cena jednostkowa rury stalowej czarnej o średnicy 15mm wynosi 4 zł/m. Ile wynosi koszt materiału

  gałązek zasilającej i powrotnej o długości 0,75m każda

   a)  6 zł                                                                                                                                         

   b)  8 zł                                                                                                                                         

   c)  4 zł

   d)  7 zł. 

Zadanie 18

  Butli z gazem płynnym nie wolno ustawiać:

      a) w pomieszczeniu nieogrzewanym

      b) w piwnicy o podłodze znajdującej się poniżej powierzchni terenu

      c) w tym samym pomieszczeniu co kocioł

      d) na najniższej kondygnacji budynku.

Zadanie 19

  Kominy dla kotłowni gazowych i olejowych należy wykonywać z :

     a) cegły

     b) stali pokrytej cynkiem

     c) stali pokrytej cyną

     d) stali kwasoodpornej.

Zadanie 20

  Proces sedymentacji wykorzystywany jest w:

     a) mikrositach i kratach

     b) filtrach i odtłuszczaczach

     c) osadnikach i piaskownikach

     d) neutralizatorach i aeratorach.

Zadanie 21

Wysokość ciśnienia ścieków w instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej:

a)       Jest największa w najniższym punkcie instalacji

b)       Jest największa w najwyższym punkcie instalacji

c)       Zależy od średnicy pionu i ilości spływających ścieków

d)       Jest stała na całej wysokości pionu i równa ciśnieniu atmosferycznemu

Zadanie 22

Do pomiaru ciśnienia w kominach służy:

a)       Wakuometr

b)       Manometr różnicowy

c)       Manometr kontrolny

d)       barometr

 

 Zadanie 23
Zmierzona przez montera na planie zagospodarowania działki w skali 1:500 długość przykanalika wyniosła 2,5 cm. Długość rzeczywista, to:
a) 25m
b) 12,5m
c) 750 cm
d) 125m                                                    


Zadanie 24

Rysunek po prawej przedstawia
a) Wakuometr
b) Pluwiometr
c) Wodowskaz
d) barometr                                          

 

Zadanie 25

Praca w studzienkach i kanałach kanalizacyjnych zaliczana jest do niebezpiecznych, dlatego mogą ją wykonywać pracownicy którzy mają   18         lat. Oświetlenie miejsca pracy mogą wykonywać:

a)       Tylko światłem dziennym poprzez uchylenie włazu

b)       Lampami wodoszczelnymi o napięciu do 48V

c)       Lampami wodoszczelnymi o napięciu do 24V

d)       Lampami gazo- i wodoszczelnymi o napięciu do 220V

 

 


 

 

 

 

 


Odpowiedzi:

1.C, 2B, 3D, 4C, 5B, 6A, 7A, 8B, 9A, 10A, 11A, 12C, 13D, 14D, 15B, 16C, 17A, 18B, 19D, 20C, 21A, 22A, 23B, 24B, 25C


Turniej dla instalatorów sanitarnych cz. II

Zadanie opisowe

Na rysunku pokazano fragment instalacji wod.-kan. w budynku wielorodzinnym. Przewody lokalowe wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur  stalowych ocynkowanych. Podejścia wykonano w technologii krytej w bruzdach ściennych. Na przyborach zaprojektowano baterie stojące. Twoim zadaniem jest:

  • a)      Narysowanie instalacji wody zimnej i ciepłej i kanalizacyjnej. Wpisanie średnic przewodów kanalizacyjnych.

  • b)      Wymienienie w formie tabelarycznej uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej i przyborów sanitarnych

  • c)       Wymienienie w formie tabelarycznej uzbrojenia instalacji wodociągowej

  • d)      Wymienienie niezbędnych narzędzi do wykonania instalacji wod.-kan. (bez montażu przyborów)

 


Rozwiązanie zadania opisowego

 

Tabela 1 Wykaz uzbrojenia instalacji wodociągowej

lp

Nazwa uzbrojenia

Ilość sztuk

1

Zawór wodociągowy f20

1

2

Zawór wodociągowy f15

1

3

Wodomierz do wody zimnej

1

4

Wodomierz do wody ciepłej

1

5

Bateria umywalkowa stojąca

2

6

Bateria wannowa z ręcznym natryskiem stojąca

1

7

Zawór do dolnopłuka

1

 

Tabela 2 Wykaz uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej

Lp

Nazwa uzbrojenia

Ilość sztuk

1

Umywalka podwójna

1

2

Wanna

1

3

Muszla ustępowa warszawska

1

4

Dolnopłuk ścienny

1

5

Syfon wannowy

1

6

Syfon umywalkowy

2

 

Tabela 3 Wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania zadania

Lp

Nazwa narzędzia

uwagi

1

Gwintownica

 

2

Imadło rurowe „pionier”

 

3

 Piłka z ramką

 

4

Klucze do montażu rur

 

5

Wiertarka udarowa

 

6

Komplet wierteł widiowych

 

7

Poziomnica

 

8

Metrówka

 

9

Wkrętak

 

10

Młotek

 

11

Przecinak

 

12

Ołówek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki


 

 Internetowe liczniki