Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Ustawy i rozporządzenia, normy krajowe 

 
Ustawy i rozporządzenia

 

Normy z sieci i instalacji gazu

Normy z sieci i instalacji c.o.

Normy z sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Uzdatnianie wody

Normy z wentylacji i klimatyzacji

Ustawy i Rozporządzenia

Nowe normy polskie i rozporządzenia wyszukane w sieci przedstawiam na osobnej stronie.

Lp. Nazwa aktu prawnego Ściągnij

1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/75/690

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270);

 

3

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

                           http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/109/1156

           

4

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984).

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/s/137/984

5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/120/1133

 

6

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. z dnia 6 kwietnia 2007 r. Nr 61, poz.417  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/61/417
7 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1514);  
8 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461);  
9 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597);  
10 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1289);  
11 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926).  

12

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1422/1

13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (poz. 1456) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1456/1

 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1554) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1554/1

 

 

 

 

 

 


 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki

Chemia sanitarna

 

 Internetowe liczniki