technik architektury krajobrazu

 

PREDYSPOZYJE ZAWODOWE

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: 

 • umiejętność współpracy z innymi
 • gotowość do pracy w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 •   podzielność i koncentracja uwagi
 •   ostrożność,
 •  dokładność,
 •  wyobraźnia przestrzenna,
 •  zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań,
 •   zainteresowania techniczne, przyrodnicze, ogrodnicze i ekonomiczne,
 •   zdolności plastyczne,
 • ·  uzdolnienia planimetryczne,
 • ·  uzdolnienia organizacyjne.
 • Film prezentujący zawód technik architektury krajobrazu