Rynek pracy

Rynek pracy i jego specyficzne cechy

Rynek pracy – miejsce, w którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży pracy – można je porównać do placu handlowego i tego, co się tam dzieje.