druki geodezyjne

Lp.
pobierz plik
1
2
3
4
obliczenie wcięcia kątowego w przód – trójkąt
5
6
7
8
dziennik niwelacji reperów
9 dziennik niwelacji przekrojów
10 dziennik niwelacji metodą punktów rozproszonych
11 wcięcia
12 opis topograficzny
13 dziennik pomiaru długości boków taśmą
14 obliczenie pola wieloboku ze współrzędnych
15 obliczenie pola wieloboku ze współrzędnych – druk rozszerzony
16 obliczenie pola wieloboku metodą graficzną
17 obliczenie pola wieloboku z miar biegunowych
18 planimetrowanie
19 dziennik tachimetrii zwykłej
20 dziennik tachimetri – Dahlta
21 dziennik pomiaru podłużnego spadku zwierciadła wody
22 dziennik pomiaru prędkości przepływu wody
23 dziennik pomiaru kątów poziomych metodą kierunkową
24 zadanie Hansena
25 dziennik transformacji przy 2 punktach dostosowania
26 dziennik transformacji przy więcej niż 2 punktach dostosowania
27 pomiar sytuacyjny metodą biegunową
28 pomiar syt-wys metodą biegunową
29 przeniesienie współrzędnych