Zadanie 4

Zadanie nr 4 – Narysuj drugi rzut wielokąta ABCDF wiedząc, że płaszczyzna α (hα, Vα ).

Mamy tutaj przypadek punktów leżących w różnych ćwiartkach, p. B i C leży w I ćwiartce, p. D w II ćwiartce, p. E i F w II ćwiartce i p. A w IV ćwiartce. szukanie będzie więc pracochłonne. Zaczniemy od p. B i C. Aby znaleźć drugie rzuty tych punktów prowadzimy przez nie płaszczyzny rzutujące równoległe do osi X. Płaszczyzny przetną płaszczyznę α tworząc krawędzie k i m, których rzuty znajdujemy prowadząc odnoszące z p. węzłowych kα i mα, w kierunku osi X.  Na rzutach pionowych krawędzi k” i m” znajdujemy odpowiednio drugie rzuty p. C” i B”.

Pozostałe p. szuamy w podobny sposób posługując sie konstrukcjami opisanymi w części teoretycznej.  Poniżej szukanie p. D, E i F.

Na koniec szukanie p. A i gotowy kształt wielokąta (kolor czerwony). Przyznajcie, że wygląda niesamowicie.