Zadanie 6

Zadanie nr 6 – Narysuj drugi rzut wielokąta ABCDE wiedząc, że płaszczyzna α (hα, Vα ).

Rozwiązanie – Płaszczyzna jest pochylona w lewą stronę, punkty B i C znajdują sie w I ćwiartce, A w II ćwiartce, E w III ćwiartce i D w IV ćwiartce. Szukanie najłatwiej rozpocząć od p. A, Punkt ten znajduje sie na śladzie płaszczyzny, tym samym leży na rzutni poziomej w II ćwiartce. Jego drugi rzut będzie więc na osi X. W następnej kolejności szukamy p. B i C, punkty leżą w I ćwiartce, prowadzimy płaszczyznę rzutującą przez te punkty. Krawędzią wspólna będzie prosta k, przecinająca oś X w p. Vk’ i ślad poziomy płaszczyzny w p. Hk. Znajdujemy drugi rzut krawędzi k (k”), drugie rzuty p. B i C znajdą sie na odnoszących (rys. poniżej).

Pora na punkt D, leży on na osi X i jest w IV ćwiartce, musi więc pokrywać sie ze śladem pionowym płaszczyzny. W naszym przypadku oba ślady (poziomy i pionowy) leżą na jednej prostej, tym samym p. D” będzie na przecięciu odnoszącej ze śladem płaszczyzny. Pozostał punkt E, leży on w III ćwiartce, jego rzut będzie poniżej osi X. Prowadzimy