Zadanie 1

Wyznaczyć rzuty linii przenikania dwóch  graniastosłupów Γ1 i  Γ2 o podstawie trójkąta, z którego jeden ma podstawę na płaszczyźnie π1 , a drugi na płaszczyźnie ^π1π2 czyli tzw. płaszczyźnie podwójnie rzutującej.

Rozwiązanie: Opisujemy pozostałe charakterystyczne punkty i wprowadzamy dodatkową płaszczyznę poziomo i pionowo rzutującą, równoległą do podstawy graniastosłupa ABC.

Następnie wykreślamy trzecie rzuty graniastosłupów na rzutni π3.

Teraz wystarczy przenieść odpowiednio punkty przebicia boków graniastosłupów. Oznaczmy punkty cyframi od 1-8. Przy przenoszeniu zwracajmy uwagę na odnoszące aby nie pomylić położenia. Otrzymujemy rys. poniżej.

Teraz wystarczy tylko określić widoczność poszczególnych odcinków. W naszym przypadku nie będzie to trudne.