Transformacje

Transformacje należą do najtrudniejszych zagadnień w geometrii wykreślnej, pozwalają obejrzeć obiekt z każdej strony ukazując rzeczywiste jego wymiary, kąty między prostymi, odcinkami, ścianami, odległości. Do transformacji należą omawiane już wcześniej obroty i kłady. W geometrii wykreślnej wyróżnia sie następujące rodzaje transformacji: