Pismo techniczne

Pismo techniczne

To pismo stosowane do opisywania rysunków technicznych (projektów), służy ono do ujednolicenia opisu dokumentacji technicznej. Przez co czyni ja czytelną dla wszystkich. Parametry pisma technicznego, takie jak: kształt znaków, wielkość pisma, odstępy między znakami, nachylenie pisma, grubość linii są znormalizowane.

Pisma techniczne mogą być wykonywane według normy polskiej lub innego kraju. Do polskich norm regulujących zasady dotyczące pisma technicznego należy norma: PN-ENISO 3098-0:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu – Pismo:

  • Część 0: Zasady ogólne PN-ENISO 3098-2:2002
  • Część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki PN-ENISO 3098-5:2002
  • Część 5: Pismo alfabetu łacińskiego, cyfry i znaki w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD)

Istnieją dwa podstawowe rodzaje pisma technicznego, które różnią się od siebie stosunkiem grubości liter do ich wysokości:

  • pismo rodzaju (typu) A, dla którego grubość d=1/14h (stosunek grubości do wysokości przedmiotu) lub d=(h/14),
  • pismo rodzaju (typu) B, dla którego grubość d=1/10h lub d=(h/10).

Gdzie:

d – grubość linii pisma

h – wysokość pisma

 

Najczęściej wykorzystywanym w rysunku technicznym rodzajem pisma jest pismo rodzaju B.

Dodatkowo każdy rodzaj pisma dzieli się na pismo:

  • proste,
  • pochyłe (litery pisma technicznego nachylone są pod kątem 75° do poziomu).

Rys. Pismo techniczne proste, wymiary podstawowe.

Pismo pochyłe oparte jest na siatce rombowej o wysokości s równej grubości linii liter, cyfr i znaków. Kąt nachylenia siatki względem pionu wynosi 15°. Wysokość wielkich liter i cyfr pisma zwykłego wynosi 14s (linii siatki), zaś małych liter 10s, odstępy między literami 2s, a odstęp między wyrazami 6s. Litery i cyfry pisane jako ułamki, wykładniki potęg, indeksy itp należy pisać pismem mniejszym o jedną wielkość od przyjętej wysokości pisma.

Rys. Pismo techniczne pochyłe, wymiary podstawowe

Rys. Wzory pisma prostego i pochyłego