Rzutowanie prostokątne, cz.2

Rzuty odcinka na trzy płaszczyzny

 

Na sprawdzianach z rzutowania prostokątnego najwięcej problemu stwarza młodzieży zrozumienie zasad przenoszenia współrzędnych punktu na trzy płaszczyzny. Przestrzenne wykreślenie rzutów dowolnego odcinka AB jest dla wielu nieosiągalne. Przyczyna, jest brak przestrzennego widzenia i zrozumienia zasad rządzących rzutowaniem. Poniżej przedstawię wszystkie spotykane konfiguracje rzutów odcinka zaczepionego na osi, zaczepionego na rzutni, czy usytuowanego w przestrzeni.

 

rzuty odcinka zaczepionego na osi

   

Rys.1 AB II π2                                                                                        Rys.2 B należy do π1 π2 π3