Schematy instalacji gazowej, aksonometria

Dla wykonawstwa instalacji gazowej wymagany jest rzut poziomy wszystkich niepowtarzalnych kondygnacji, w tym przyziemia (piwnic) z zaznaczeniem średnic rur i usytuowania zaworów gazowych, jak też podejść pod piony gazowe. Jeśli na rzutach rura gazowa prowadzona jest w rurze ochronnej należy ją opisać podając średnicę i długość. Na rzutach kondygnacji powtarzalnych wrysowujemy przebieg przewodów, uzbrojenie, w tym miejsce usytuowania gazomierzy, przybory gazowe. Podajemy średnice i długość  odcinków rur. Przybory gazowe powinny być opisane. Jeśli na rzucie brak miejsca do opisu można to zrobić na rysunku rozwinięcia instalacji.

Rozwinięcie instalacji gazowej wykonujemy w skali 1:50 lub 1:100 w zależności od wielkości instalacji. Odgałęzienia instalacji można narysować na osobnych rysunkach, w takim przypadku należy każde odgałęzienie oznaczyć literowo, np. na rys. rozwinięcia literą „A” oznaczono odgałęzienie pod piecyk kąpielowy.

Ostatnim rysunkiem jest aksonometria instalacji gazu. Rysunek ten wykonujemy zwykle w dimetrii ukośnej przyjmując skalę 1:1 dla wymiarów pionowych i poziomych do kierunku patrzenia i skalę 1:2 dla wymiarów prostopadłych do kierunku patrzenia. Wygląd aksonometrii zależy więc od kierunku patrzenia. W przykładzie poniżej przyjęto kierunek patrzenia prostopadły do ściany z piecykiem kąpielowym. Z rysunku aksonometrii można odczytać wszystkie załamania instalacji oraz dokładny przebieg przewodów, ich rozgałęzienia, zmiany średnic, itp. Rysunek ten jest pomocny przy obliczeniach hydraulicznych i zestawieniu materiałów  pozwalając określić ilość i rodzaj łączników w instalacji.

Rozwinięcie instalacji gazu j.w.

Aksonometria instalacji gazu j.w.