Przykłady obliczeniowe

Zadanie 1. Oblicz współczynnik przenikania ciepła dla przegrody zewnętrznej jak na rys.

 

projco92.jpg

lp Nazwa warstwy grubość warstwy

 d [m]

λ

[W/mK]

R

m2/KW

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień poziomy) Rsi   0,13
2 Lekkie cegły 0,240 0,800 0,30
3 Styropian 0,150 0,043 3,49
4 Tynk gipsowy 0,015 0,350 0,04
5 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień cieplny poziomy) Rse     0,04
    0,405   4,00
  Uk = 1:4 = 0,25  W/m2K      

 

Zadanie 2.  Przegroda między dwoma budynkami. W tym przypadku opór przejmowania ciepła z obu stron przegrody będzie taki sam i wyniesie Rsi = 0,13

projco94.jpg

 

lp Nazwa warstwy grubość warstwy

 d [m]

λ

[W/mK]

R

m2/KW

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień poziomy) Rsi   0,13
2 Tynk gipsowy 0,015 0,350 0,04
3 Styropian 0,100 0,043 2,33
4 Lekkie cegły 0,240 0,800 0,30
5 Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL 0,020 0,032 0,62
6 Lekkie cegły 0,240 0,800 0,30
7 Styropian 0,100 0,043 2,33
8 Tynk gipsowy 0,015 0,350 0,04
9 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień cieplny poziomy) Rsi     0,13
    0,730   6,22
  Uk = 1:6,22 = 0,161 W/m2K      

 

Przykład.3 Ściana piwnicy stykająca się z gruntem

projco156.gif

W tym wypadku opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (grunt) Rse =0 stąd

lp Nazwa warstwy grubość warstwy

 d [m]

λ

[W/mK]

R

m2/KW

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień poziomy) Rsi   0,13
2 Tynk gipsowy 0,010 0,350 0,03
3 Styropian 0,040 0,043 0,93
4 Cegły lekkie 0,200 0,800 0,25
5 Tynk cementowy 0,020 1,150 0,02
6 Papa 0,002 0,23 0,01
7 Żwir 0,200 0,700 0,29
    0,472   1,65
  Uk = 1:1,65 = 0,606  W/m2K