Nomogram do wyznaczania strat ciśnienia w rurach c.o. stalowych

Nomogram do wyznaczania jednostkowych strat ciśnienia przy przepływie wody o temperaturze 70°C przez  przewody stalowe