Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych wg PN–EN 12056-2:2002

Norma osobno traktuje podejścia wentylowane i niewentylowane.

4.2.1 Podejścia kanalizacyjne niewentylowane

Przepustowość hydrauliczna i minimalne wymiary średnic podejść należy przyjmować według tabeli 4 i 5. Przy większych przepływach zachowanie średnic wymaga zastosowania podejść wentylowanych.

Tabela 4

prokan34.gif

Tabela 5 (oznaczenia według schematu na rys.1)

prokan35.gif

Tabela 6 Ograniczenia dla podejść niewentylowanych systemu III

prokan36.jpg

prokan37.jpg

4.2.2 Podejścia kanalizacyjne wentylowane

Wymiary i ograniczenia w stosowaniu średnic dla podejść wentylowanych podają tabele 7 i 8.

TABELA 7

prokan38.jpg

TABELA 8

prokan39.jpg

TABELA 9 Ograniczenia dla podejść wentylowanych systemu III.

prokan40.jpg

prokan41.jpg