Przepisy ogólne

W zakresie projektowania instalacji sanitarnych projektuje się wyłącznie wentylację

mechaniczną i klimatyzację. Projektowanie wentylacji grawitacyjnej wchodzi w zakres

projektu architektoniczno-budowlanego i wykonywane jest przez architektów. W związku

z powyższym niżej przedstawiony materiał nauczania dotyczy wyłącznie wentylacji

mechanicznej. Szczegółowe przepisy odnośnie zasad prowadzenia przewodów wentylacyjnych i zasad sytuowania uzbrojenia wentylacyjnego podałem w dziale montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.