Obliczenia według normy PN-EN 806-3:2006

Powyższa norma europejska posługuje się metodą uproszczonego wymiarowania średnic przewodów w instalacjach wodociągowych w oparciu o jednostki obciążenia LU (Leading Unit), gdzie 1LU oznacza wielkość przepływu rzędu 0,1l/s. Każdemu punktowi czerpalnemu przyporządkowano jednocześnie określona ilość LU zgodnie z tabelą 1. 

 

Tabela 1 Wielkość zużycia wody i jednostki LU dla punktów czerpalnych

Rodzaj punktu

QA

Qmin

 ilość LU

l/s l/s
umywalka, bidet, WC spłuczka 0,1 0,1 1
zlewozmywak, zwywarka do naczyń, natrysk 0,2 0,15 2
zawór spłukujący do pisuaru 0,3 0,15 3
bateria wannowa 0,4 0,3 4
zawór ogrodowy 0,5 0,4 5
zlew przemysłowy w kuchniach z przyłączem DN20 0,8 0,8 8
zawór spłukujący DN20 1,5 1,0 15

 

Projektowanie średnic przewodów polega na wyznaczeniu w oparciu o schemat rysunkowy instalacji, ilości LU, występujących na danej działce projektowej i w oparciu o tabele – dobór średnic.  Tabele doboru średnic w normie PN-EN 806-3 są sporządzone osobno dla każdego materiału rur. Jest to związane z odmiennymi średnicami wewnętrznymi przewodów stalowych, miedzianych i tworzywowych,  jak też odmienną chropowatością przewodów i związanymi z tym różnicami w wielkości strat ciśnienia. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że norma PN-EN 806-3 przy doborze średnic rur i ustalaniu LU posługuje się pojęciem wody ogólnej w instalacji (łączne zużycie wody ciepłej i zimnej), stąd wielkości przepływu w tabeli 1 różnią się od przyjętych w normie PN-92/B-01706. Inne założenia normy to:

– maksymalna prędkość przepływu w przewodach głównych i rozdzielczych 2m/s, oraz podejściach 4m/s

– maksymalne ciśnienie w sieci 5 bar (za wyjątkiem zaworów ogrodowych i garażowych 10 bar), w punkcie poboru min. 1 bar

Wielkość przepływu w l/s dla całej instalacji można ustalać na podstawie nomogramu 1 zamieszczonego w ww. normie.

 

Nomogram1 – Obliczeniowy przepływ wody QD w l/s dla standardowej instalacji w odniesieniu do przepływu całkowitego QT . 1- przepływ obliczeniowy , 2- przepływ całkowity w LU, 3- maksymalny pojedynczy przepływ

 

Tabele doboru średnic przewodów

 

Tabela 2 Rury stalowe ocynkowane

max. obciążenie w LU 6 16 40 160 300 600 1600
największy punkt w LU 4 15          
DN [mm] 15 20 25 32 40 50 65
średnica wewn. [mm] 16 21,6 27,2 35,9 41,8 53 68,8
max dług. przewodu [m] 10 6          

Tabela 3 Rury miedziane

max. obciążenie w LU 1 2 3 3 4 6 10 20 50 165 430 1050 2100
największy punkt w LU     2     4 5 8          
dx s [mm] 12 x 1,0 15 x 1,0 18×1 22×1 28×1,5 35×1,5 42×1,5 54×2 76,1×2
średnica wewn. di [mm] 10 13 16 20 25 32 39 50 72,1
max dług. przewodu [m] 20 7 5 15 9 7              

Tabela 4. Rury ze stali nierdzewnej

max. obciążenie w LU

3

4

6

10

20

50

165

430 1050 2100

największy punkt w LU

   

4

5

8

 

 

     

dx s [mm]

15×1

18×1

22×1

28×1

35×1,5

42×1,5 54×1,5 76,1×2

średnica wewn. [mm]

13 16 20 25 32 39 50 72,1

max dług. przewodu [m]

15

9

7

 

 

 

 

     

Tabela 5. Rury PP

max. obciążenie w LU

1

2

3

3

4

6

13

30 70 200 540 970

największy punkt w LU

    2     4 5 8        

dx s [mm]

16×2,7 20×3,4 25×4,2 32×5,4 40×6,7 50×8,4 63×10,5 75×12,5

średnica wewn. [mm]

10,6 13,2 16,6 21,2 26,6 33,2 52 60

max dług. przewodu [m]

20 12 8 15 9 7            

Tabela 6. Rury PB

max. obciążenie w LU

1

2

3

3

4

6

13

25 55 180 500 1100

największy punkt w LU

    2     4

5

8        

dx s [mm]

12×1,3 16×1,5 20×1,9 25×2,3 32×3 40×3,7 50×4,6 63×5,8

średnica wewn. [mm]

9,4 13 16,2 20,4 26 32,6 40,8 51,4

max dług. przewodu [m]

20 7 5 15 9 7

 

         

Tabela 7 Rury PE-X

max. obciążenie w LU

1

2

3

4

5

8

16

35 100 350 700

największy punkt w LU

   

 

 

4

5

8

       

dx s [mm]

12×1,7 16×2,2 20×2,8 25×3,5 32×4,4 40×5,5 50×6,9 63×8,6

średnica wewn. [mm]

8,4 11,6 14,4 18 23,2 29 36,2 45,6

max dług. przewodu [m]

13

4

9

5

4

 

 

       

Tabela 8. Rury PVC-C

max. obciążenie w LU

3

4

5

10

20

45

160

420 900

największy punkt w LU

    4 5 8        

dx s [mm]

16×2 20×2,3 25×2,8 32×3,6 40×4,5 50×5,6 63×6,9

średnica wewn. [mm]

12 15,4 19,4 24,8 31 38,8 49,2

max dług. przewodu [m]

10 6 5            

Tabela 9. Rury PEX/Al/PE-HD lub PE-MD/Al/PE-HD

max. obciążenie w LU

3

4

5

6

10

20

55

180 540 1300

największy punkt w LU

    4 5 5 8        

DN [mm]

16×2,5/16×2 18×2 20×2,5 26×3 32×3 40×3,5 50×4 63×4,5

średnica wewn. [mm]

11,5/12 14 15 20 26 33 42 54

max dług. przewodu [m]

9 5 4              

Przykład obliczeniowy. Znajdź średnice przewodów wodociągowych dla instalacji wykonanej z rur PEX dla sytuacji jak na rys.

działka 1 – zlewozmywak = 2LU według tabeli 9 16x2mm

działka 2 – zlewozmywak + wanna = 2+4 = 6LU, dobrano średnicę 18x2mm

działka 3 – zlewozmywak + wanna + umywalka = 2+4+1 = 7 LU, dobrano średnicę 20×2,5mm

działka 4 – zlewozmywak + wanna + umywalka + spłuczka WC = 4+2+1+1 +8 = LU, dobrano średnicę 20×2,5mm

działka 5 – 2 węzły = 8×2=16 LU , dobrano średnicę 26x3mm

działka 6 – 3 węzły = 3×8= 24 LU, dobrano średnicę 32x3mm

działka 7 – 4 węzły = 4×8 = 32 LU, dobrano średnicę 32x3mm

działka 8 – 5 węzłów = 5×8=40 LU, dobrano średnicę 32x3mm