Oznaczenia projektowe na rysunkach budowlanych

Poniżej przedstawiam wybrane ozaczenia projektowe według normy PN-EN 806-1:2004 „Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych do przesyłu wody do spożycia przez ludzi. Część 1 – postanowienia ogólne”. Inne oznaczenia starszych norm dostępne są na stronie w folderze Materiały do zajęć- posługiwanie się dokumentacją techniczną- oznaczenia na projektach budowlanych. 

Oznaczenia literowe rur

dokuoz16.gif

Wybrane oznaczenia na rysunkach

dokuoz17.gif

dokuoz18.gif

 

Symbol XY ma nastepujące oznaczenia literowe:

AA- swobodna przerwa powietrzna

AB- przerwa powietrzna z przelewem o przekroju nikołowym (nieograniczonym)

AC- przerwa powietrzna z wlotem zatopionym, z dopływem powietrza i przelewem

AD- przerwa powietrzna z injektorem

AF- przerwa powietrzna z przelewem o przekroju kołowym (ograniczonym)

AG-przerwa powietrzna z przelewem sprawdzanym pomiarem podciśnienia

BA- izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia, z możliwością nadzoru

CA- izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru

DA- przerywacz próżni

DB- przerywacz na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym

DC- przerywacza na przewodzie ze stałym otworem napowietrzającym

EA- zawór zawrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru

EB- zawór zwrotny antyskażeniowy bez możliwości nadzoru

EC- zawór zwrotny antyskażeniowy podwójny, z możliwością nadzoru

ED- zawór zwrotny antyskażeniowy podwójny, bez możliwości nadzoru

GA- rozłącznik bezpośredniego działania

GB- rozłącznik hydraulicznego działania

HA- izolator przepływów zrwotnych na przyłącze do węża

HB- przerywacz próżni na przyłącze do węża

HC- autumatyczny przełącznik prysznica

HD- przerywacz próżni z zaworem zwrotnym na przyłącze do węża

LA- zawór z ciśnieniowym wlotem powietrza

LB- zawór z ciśnieniowym wlotem powietrza połączony z zaworem zwrotnym na odpływie

 

Urządzenia bezpieczeństwa

 

dokuoz3.jpg

 

Urządzenia do uzdatniania wody

 

Sprzęt domowy

dokuoz9.jpg

dokuoz10.jpg

 

Zbiorniki i podgrzewacze wody

dokuoz12.jpg