Schemat montażowy przyłącza sieci cieplnej

Rys. Schemat montażowy fragmentu sieci cieplnej. Ozn. 1- rura prosta preizolowana DN 65, L=12 m, 2- rura prosta preizolowana DN65, L=10m, 3-rura prosta preizolowana DN 65, L=5m, 4-rura prosta preizolowana DN 65, L=4,5m, 5-rura prosta preizolowana DN 65, L=3,5m, 6-rura prosta preizolowana DN 65, L=3m, 7-rura prosta preizolowana DN 65, L=2m, 8-Łuk długi preizolowany B=90°, L=1,0m, 9- rura osłonowa Dz 244,5×7,1, L=12m. (płozy typu A, h=42mm firmy „Akwedukt” 5 szt./12m)

Rysunek ten ma na celu pokazanie trasy przebiegu sieci sieci cieplnej pod kątem jej wykonawstwa. Ze schematu montażowego możemy odczytać:

–  długości wszystkich odcinków, z wyszczególnieniem odcinków prostych, łuków, itp.

– załamania na sieci z podaniem ich kąta

– długość stref kompensacyjnych na załamaniach sieci, (na rys. strefy Z1, Z2, Z3 itd)

– położenie i długość rur osłonowych na sieci

– odgałęzienia na sieci, położenie i oznakowanie komór cieplnych

– średnice rur przewodowych i osłonowych ( w opisie)

a także inne informacje związane z wykonawstwem konkretnego elementu sieci (np. na powyższym rysunku, rodzaj płóz w rurze osłonowej)