Oznaczenia na mapach i planach sieci kanalizacyjnych

    Oznaczenia graficzne na mapach i planach

Poniżej przedstawiam oznaczenia graficzne sieci kanalizacyjnej według normy PN-B-01700:1999 

Urządzenia do oczyszczania i podnoszenia ścieków