Przepisy BHP

Wiadomości wstępne

Na stronie przedstawiam komplet najważniejszych przepisów BHP związanych z budową i eksploatacja instalacji sanitarnych i sieci komunalnych. Dla pracodawców, właścicieli małych firm itp., załączam plik wyciągu z przepisów prawa pracy (patrz p. 1).