Sieci cieplne

1. Podział i charakterystyka sieci cieplnych.

 

Definicja – siecią cieplną nazywamy  zespół urządzeń technicznych służących do transportu energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców, za pośrednictwem czynnika grzejnego (nośnika ciepła).

 

Zadania sieci cieplnych – to dostarczenie ciepła od miejsca jego wytworzenia do odbiorców, zagwarantowanie właściwego rozdziału ciepła. Sieć ciepłownicza powinna się charakteryzować:

– niezawodnością działania

– niskimi kosztami budowy i eksploatacji

– możliwością rozbudowy

 

Podział sieci cieplnych

1. Ze względu na rodzaj czynnika grzewczego:

– wodne

– parowe

2. Ze względu na przeznaczenie:

– przemysłowe

– komunalne

– mieszane (przemysłowo-komunalne)

3. Ze względu na budowę:

– kratownicowe

– pajęczesiecic2.gif

– pierścieniowe

– promieniste

– mieszane

 

Układ kratownicowy

 

–   zasilanie z dwóch lub więcej źródeł ciepła

– przewody poprowadzone zgodnie z planem ulic

– duża niezawodność dostawy ciepła w przypadku awarii jednego ze źródeł ciepła lub odcinka sieci.

  Stosowany głównie w miastach o zwartej zabudowie.

Układ pierścieniowy

– posiada jedno źródło ciepła

– zasilanie poszczególnych budynków lub grup budynków odbywa się zawsze z dwóch stron, co zapewnia dużą niezawodność w przypadku awarii sieci

siecic3.gif

Rys. Układ pierścieniowy

 

 

 

Układ pajęczy

– posiada jedno źródło ciepła w którym od razu następuje podział i ewentualna transformacja parametrów czynnika grzejnego

– każdy budynek zasilany jest osobno dzięki czemu w przypadku awarii odcięty jest tylko jeden obiekt lub niewielka grupa obiektów

– rozwiązanie stosowane na małych odległościach głównie lokalnie, np. zakład pracy, transformacja parametrów w źródle umożliwia wykorzystywać tutaj siec do zasilania zarówno budynków mieszkalnych jak i przemysłowych (ciepło technologiczne).

                                                                                       Rys. Układ pajęczysiecic4.gif

 

 

 Układ promienisty

– posiada jedno źródło ciepła

– w przypadku awarii głównej magistrali cieplnej istnieje niebezpieczeństwo braku dostaw do wielu odbiorców

– sieci promieniste stosuje się z reguły na peryferiach miast dla zasilania nowych osiedli, lub grup budynków

 

 

siecic5.gif

Rys. Układ promienisty