Rury CASAFLEX

2.5 Rury CASAFLEX

 

2.5.1 Wiadomości wstępne

2.5.2 Charakterystyka rur

2.5.3 Zasady transportu i magazynowania

2.5.4 Elementy systemu CASAFLEX

2.5.5 Wykonywanie połączeń

2.5.6 Zasady montażu rur

 

 

2.5.1 Wiadomości wstępne

System rurowy CASAFLEX® jest stosowany w małych i średnich sieciach cieplnych oraz w przemyśle, rolnictwie i instalacjach basenów kąpielowych. System rurowy CASAFLEX® nadaje się do  podziemnego i naziemnego transportu wody grzewczej do max. temperatury 160 °C i max. ciśnienia

16 lub 25 barów. Rura CASAFLEX® posiada falistą rurę przewodową z nierdzewnej stali X5 CrNi 18/9. Geometria pofałdowanej rury wewnętrznej zaprojektowana została zgodnie z regułami hydrodynamiki.

Izolacja termiczna składa się z bezfreonowej, giętkiej pianki poliuretanowej lub poliizocyjanuranowej o wyjątkowo dobrych własnościach termoizolacyjnych. Pod płaszczem zewnętrznym z PE-LD znajduje się specjalna folia, zapobiegająca dyfuzji gazów.

 

2.5.2 Charakterystyka rur CASAFLEX

 

Rury CASAFLEX UNO

Ozn. 1 Pofałdowana rura przewodowa ze stali chromowo – niklowej X5CrNi18-10 (1.4301, EN10088), (AISI 304), lub X6CrNiMo17-12-2

(1.4571, EN 10088), (AISI 316Ti), lub X2CrNi17-12-2

(1.4404, EN 10088), (AISI 316L)

2 Giętka, bezfreonowa pianka z poliizocyjanuranu, wytrzymałość 160 °C (max. do 180 °C).

Przewodność cieplna l £ 0,025 W/mK przy średniej temp. + 50 °C

3 Stalowa siatka wzmacniająca

4 Folia wielowarstwowa PE-LD

5 Płaszcz zewnętrzny z polietylenu PE-LD, czarny, ekstrudowany bezszwowo, pofałdowany.

6 Przewody alarmowe: (a) 1 x CrNi; (b) 1 x Cu izolowany; (c) 1 x Cu

pary przewodów: a + b (czerwony + zielony) = system WIREM/BRANDES

b + c (zielony + biały) = system nordycki (impulsowy)

czerwony: 1 x NiCr, izolowany/perforowany, Ø 1.1 mm / 0.5 mm²

zielony: 1 x Cu, izolowany, Ø 1.3 mm / 0.8 mm²

biały: 1 x Cu, w otulinie papierowej, Ø 1.55 mm / 1.13 mm²

1) wymiar zwoju Ø 3000 x 1200 mm (szerokość),

2) wymiar zwoju Ø 2800 x 800 mm (szerokość)

3) wymiar zwoju Ø 3000 x 1400 mm (szerokość)

 

Rury CASAFLEX DUO

1 Pofałdowana rura przewodowa ze stali chromowo – niklowej X5CrNi18-10 (1.4301, EN10088), (AISI 304), lub X6CrNiMo17-12-2 (1.4571, EN 10088), (AISI 316Ti), lub X2CrNi17-12-2,(1.4404, EN 10088), (AISI 316L)

2 Giętka, bezfreonowa pianka z poliizocyjanuranu, wytrzymałość 160 °C (max. do 180 °C).

Przewodność cieplna λ= 0,025 W/mK przy średniej temp. + 50 °C

3 Stalowa siatka wzmacniająca

4 Folia wielowarstwowa PE-LD

5 Płaszcz zewnętrzny z polietylenu PE-LD, czarny, ekstrudowany bezszwowo, pofałdowany.

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.

6 Przewody alarmowe: (a) 1 x CrNi; (b) 1 x Cu izolowany; (c) 1 x Cu

pary przewodów: a + b (czerwony + zielony) = system WIREM/BRANDES

b +c (zielony + biały) = system nordycki (impulsowy)

 1) wymiar zwoju Ø 2800 x 1200 mm (szerokość)

2) wymiar zwoju Ø 3000 x 1200 mm (szerokość)

 

2.4.3Zasady transportu i magazynowania.

Rury CASAFLEX można transportować na zawiesiach pasowych o minimalnej szerokości pasów 50mm, przy stosowaniu wózków widłowych widły powinny być dodatkowo zabezpieczone miękkim materiałem (można do tego celu wykorzystać fragmenty rur z tworzywa. Rur nie powinno się składować bezpośrednio na ziemi tylko na paletach lub podkładach drewnianych. Za każdym razem należy chronić zakończenia rur przed zawilgoceniem. Odwijanie rur ze zwoju powinno się odbywać zawsze w pozycji pionowej aby nie dopuścić do skręcenia rur. Rur nie należy w wykopie zasypywać bezpośrednio ziemią, rury powinny leżeć na warstwie piasku jak też być obsypane piaskiem do wysokości minimum 10 cm nad rurami. Piasek o ziarnistości 0-4mm.

Rury CASAFLEX w trakcie produkcji spinane są pasami. Przy rozwijaniu należy je stopniowo rozcinać  od zewnątrz do wewnątrz. Rury można rozwijać bezpośrednio w wykopie lub obok wykopu opuszczając je następnie na dno wykopu.