Rury preizolowane sztywne jednoprzewodowe

Stosowane są rury stalowe ze szwem lub bez szwu. Rury ze szwem mają większy zakres średnic. Izolację cieplną stanowi pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, rura osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu HDPE wysokiej gęstości i spełnia wymagania normy PN-EN 253.

Rury proste

Rury proste wykonane są z nieizolowanymi końcami stalowymi długości 160mm, fazowane zgodnie

z ISO 6761. Na życzenie nieizolowane końce mogą być wykonane o innej długości.

Rury gięte

Rury gięte preizolowane wykonywane są przy użyciu rur stalowych giętych maszynowo, a następnie

preizolowane.

Łuki
Łuki preizolowane produkowane są zgodnie z normą PN-EN 448.

Łuki o średnicy dn 20-100 wykonywane są przez gięcie na zimno rury stalowej, promień gięcia R=3d,

kąt gięcia 5-90º. Łuki stalowe o średnicy dn 125-1000 wykonywane są przez spawanie czołowe łuku z prostkami rurowymi, promień gięcia R=1,5d; kąt gięcia 5-90º. Łuki do spawania wykonywane są przez gięcie na gorąco rury stalowej tzw. łuk hamburski lub przez formowanie na gorąco płyt stalowych, łączonych przez spawanie.

 

 

 

Trójniki

Wykonywane są w różnych płaszczyznach jako:

– trójniki boczne

– trójniki równoległe

– trójniki proste

Trójniki boczne – stosowane sa przy wykonywaniu odgałęzień prostopadłych do sieci cieplnej. Umożliwiają bezkolizyjne ominięcie rury przewodowej biegnącej obok rurociągu.

 

 

 

Trójniki równoległe  

Rys. Trójniki proste

 

 

Inne elementy

zwężki – umożliwiają zmianę średnicy przewodu

punkty stałe – punkty stałe preizolowane wykonane są z płytą oporową umieszczoną między żebrami wzmacniającymi przyspawanymi do rury przewodowej. Punkt stały umożliwia przenoszenie sił przy naprężeniu osiowym 150MPa. Na zamówienie mogą być wykonane punkty stałe kątowe.

kompensatory – Osiowe kompensatory mieszkowe typu LIMIT-MUFF preizolowane produkowane są wg technologii Belman Production A/S. Mieszki kompensacyjne firmy Belman wykonane są ze stali nierdzewnej i projektowane wg standardów EJMA na minimum 1000 pełnych cykli. Preizolowane kompensatory LIMIT-MUFF dostarczane są w stanie pełnego rozciągnięcia, umożliwiając przejęcie wydłużeń w zakresie maksymalnej zdolności kompensacji. Konstrukcja kompensatora umożliwia przejęcie maksymalnych naprężeń ściskających i rozciągających jakie mogą wystąpić w rurociągu. Kompensatory wykonywane są niestandardowo w zależności od parametrów pracy określonych w projekcie technicznym

zawory odcinające – Zawory kulowe odcinające stosowane do preizolacji spełniają wymagania podane w normie PN-EN 488. Parametry pracy zaworów: temperatura 150°C, ciśnienie 2,5 MPa, maksymalne naprężenie osiowe w rurociągu 300 MPa. Preizolowane zawory kulowe wykonywane są w zakresie średnic dn 20-600. Do obsługi zaworów stosowane są klucze teowe, przenośne przekładnie planetarne lub przekładnie stacjonarne. Do odwodnień i odpowietrzeń stosowane są zawory kulowe z korpusem wykonanym ze stali kwasoodpornej. Dostawcą zaworów jest firma BROEN-DZT S.A.

Na zamówienie preizolowana armatura odcinająca, w zakres średnic dn 250-700, może być wykonana przy użyciu przepustnic z końcami do spawania. Przepustnice spełniają wymagania podane w normie PN-EN 488 i mogą być stosowane standardowo dla parametrów pracy: temperatura 150°C, ciśnienie 1,6 MPa. Przepustnice wykonane są standardowo z kołnierzem wg PN-EN ISO 5211 do montażu przekładni ręcznej lub z napędem elektrycznym.

– odpowietrzenia proste

– zawory z odpowietrzeniem/odwodnieniem

– mufy termokurczliwe

 

Rys. Zwężka i punkt stały.

Rys. Kompensator

Rys. Po lewej – zawór odcinający, po prawej odpowietrzenie.

Rys. Zawór odcinający z podwójnym odpowietrzeniem/odwodnieniem