Montaż sieci kanałowych

5. Montaż sieci cieplnych kanałowych

 

5.1 Podział sieci kanałowych

5.2 Sieci kanałowe nieprzechodnie

 

 

5.1.Podział sieci kanałowych

Sieci kanałowe można klasyfikować według wysokości kanału na:

¨ sieci w kanałach nieprzechodnich (o wysokości poniżej 1.2m),

¨ sieci w kanałach półprzechodnich (o wysokości od 1.2m do 1.9m),

¨ sieci w kanałach przechodnich (o wysokości co najmniej 1.9m).

Rys.1 Podział sieci kanałowych.

 

Kanały sieci cieplnych mogą być murowane z cegły, betonowe wylewane na placu budowy, żelbetowe prefabrykowane.

 

5.2 Sieci kanałowe nieprzechodnie.

 

To najczęściej budowane w Polsce typu sieci kanałowych. Projektując je należy przestrzegać następujących zasad:

1. Kanały muszą posiadać izolację przeciwwilgociową. Należy zapewnić możliwość odwodnienia kanału.

2. Kanał powinien posiadać wentylacje grawitacyjną, przy wejściu sieci do budynku należy zapewnić kominek wentylacyjny w odległości 0,4-1,2m od budynku, ale nie dalej niż 2,5m.

3. Kanały należy projektować zawsze powyżej poziomu wód gruntowych.

 

W Polsce kanały nieprzechodnie wykonywane są jako prefabrykowane typu T-9/65, typu TB lub KP. Spotykane są też kanały C-owe i  L-owe. Kanały typu T-9/65 wykonywane są w siedmiu wielkościach dla sieci wodnych o średnicy nominalnej od DN32-300. Wymiary kanałów w tabeli 1.

 

Tabela 1 Wymiary kanałów nieprzechodnich typu T-9/65.

Średnica rurociągu Podstawowe wymiary kanału Grubość izolacji z płaszczem
Dn typ kanału L   H   h    A   δz δz
mm mm
32 T-9/65 I 600 365 190 260 65 35
40 190 260 65 35
50 200 280 75 45
65 T-9/65 II 680 410 210 300 75 45
80 230 320 85 45
100 T-9/65 III 840 490 240 360 85 45
125 T-9/65 IV 930 520 270 420 105 55
150 280 420 105 55
200 T-9/65 VI 1190 675 320 540 115 65
250 T-9/65 VII 1310 735 350 600 115 65

 

Rys.2 Kanał nieprzechodni typu T-9/65

 

Kanały nieprzechodnie typu TB mają nieco inny kształt przykrycia, produkowane są w sześciu wielkościach (zob. Tabela 2).

 

Tabela 2 Wymiary kanałów nieprzechodnich typu TB.

Średnica rurociągu Podstawowe wymiary kanału Grubość izolacji z płaszczem
Dn typ kanału L   H   h    A   δz δz
mm mm
32 TB-301/302a 660 400 190 260 65 35
40 190 260 65 35
50   TB-303a 860 520 200 350 75 45
65 210 350 75 45
80 230 350 85 45
100 240 350 85 45
125  TB-304a 940 570 270 400 105 55
150 TB-305a 1080 660 280 420 105 55
200 TB-306a 1260 750 320 520 115 65
250 TB-307a 1360 830 350 580 115 65

 

Rys.3 Kanał nieprzechodni typu TB

 

System KP obejmuje 8 rozmiarów kanałów dostosowanych dla rur stalowych prowadzących czynnik grzejny do temp. +150 C izolowanych materiałami włóknistymi (wełna mineralną) lub otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej. Podstawowe wymiary kanałów w tabeli 3.

 

Tabela 3 Wymiary kanałów typu KP.

Średnica rurociągu Podstawowe wymiary kanału Grubość izolacji z płaszczem
Dn typ kanału L   H   h    a A   δz δz
mm mm
32 PbI 630 350 165 80  280 65 35
40 165 65 35
50 175 75 45
65 PbII 820 400 175 80   340 75 45
80 185 85 45
100  PbIII 1120  550 185 80  500 85 45
125 205 105 55
150 205 105 55
200  PbIV  1540 700 215 80  740 115 65
250 215 115 65
300 225 125 65
350 PbV 2150 900 225 80 1000 125 65
400 225 125 65
450 235 135 75
500 PbVI 2570 1200 305 140 1200 145 75

Rys.4 Kanał typu KP.