Montaż armatury

3.8 Montaż armatury (na podstawie materiałów firmy PRIM)

 

 Preizolowane zawory odcinające mogą być montowane w komorach cieplnych jak i bezpośrednio w ziemi. Zawory mocowane bezpośrednio w ziemi maja trzpienie obudowane rurą ochronna i zabezpieczone skrzynką uliczną. Skrzynka leży najczęściej na warstwie chudego betonu, a przy dużych obciążeniach na płycie żelbetowej. Z uwagi na możliwość pracy termicznej rurociągu i związanego z tym przemieszczania się trzpienia zaworu, musi być on osłonięty poduszką kompensacyjną. Zawory podziemne nie wymagają konserwacji ale doraźnie należy je sprawdzać przez obracanie trzpieniem zaworu dla sprawdzenia poprawności działania. Do obsługi zaworów kulowych standardowo stosuje się:

– klucz teowy NV19 dla Dn 26,9-88,9 lub NV27 dla Dn 114,3-168,3

– przekładnię planetarną przenośna typu MPII dla Dn 200-300 wymiar pod klucz NV50/90 oraz dla Dn350-400 pod klucz NV80/150

stacjonarną przekładnię planetarną typu PROGEAR dla rur Dn350-500, zawory kołnierzowe wg PN-EN ISO 5211

 

Rozwiązanie w firmie PREMANT poniżej.

siecc145.jpg

 

Preizolowane trójniki z zaworami odpowietrzającymi lub odwadniającymi mogą być instalowane w studzienkach lub bezpośrednio w ziemi. Korpusy i trzpienie zaworów powinny mieć umożliwioną pracę termiczną przez obłożenie poduszkami kompensacyjnymi. Preizolowane trójniki posiadają korki do podłączenia elementów z zaworami odpowietrzającymi lub odwadniającymi rurociąg. Sposób zabezpieczenia zaworów pokazuje rys. poniżej.