Montaż systemu impulsowego

3.10 Montaż systemu impulsowego (na podstawie materiałów firmy PRIM)

 

Rury preizolowane  z systemem monitorowania impulsowym wyposażone są w dwa przewody miedziane p przekroju 1,5mm2 nieizolowane zatopione w piance poliuretanowej. W rozwiązaniu firmy PRIM przewody umieszczone są na godz. 10.00 i 14.00. Oba mają tę samą oporność elektryczną która wynosi 0,012-0,015 Ohm/m. Jeden z przewodów miedzianych jest ocynkowany (srebrny) dla odróżnienia kolorów przy łączeniu w pętle pomiarowe.

Kształtki preizolowane są również wyposażone w dwa przewody. W odróżnieniu do rur oba przewody są czerwone (z czystej miedzi). Podczas układania rur w wykopie i łączeniu przewodów należy pamiętać aby:

– rury leżały w taki sposób by przewody znajdowały się zawsze na górze,

– należy dążyć do takiego układania rur preizolowanych aby przewody o tym samym kolorze znajdowały się zawsze po tej samej stronie wykopu,

– nie należy krzyżować ze sobą przewodów alarmowych

przed montażem w wykopie zaleca się sprawdzić stan przewodów i opór izolacji, w tym celu należy w badanym odcinku zewrzeć na końcu przewody i sprawdzić opór pętli za pomocą testera LX 9024 (zob. system impulsowy)

Tester posiada cztery przewody; dwa z nich (czarne) należy podłączyć do rury za pomocą sprzęgła magnetycznego, pozostałe dwa (czerwony i zielony) podłączyć do drutów miedzianych. Zmierzona wartość oporu izolacji powinna wynieść minimum 20 MOhm. W przypadku całkowicie suchej pianki wartość zmierzona może przekraczać 200 MOhm.

 

Montaż przewodów alarmowych

Przewody przed montażem należy wyprostować i przetrzeć filcem czyszczącym. Jeżeli druty są nadłamane należy je przedłużyć drutem miedzianym o identycznym przekroju. Następnie skracamy przewody na taka długość aby po połączeniu nie zwisały luźno i nie nastąpiło ich zwarcie z rurą stalową przewodową.

– Na rurze mocujemy podtrzymki dla przewodów za pomocą taśmy krepowej ustawiając je na godz. 10.00 i 14.00.

– Na końcówkę jednego z przewodów

zakładamy łącznik zaciskowy i zaciskamy przy użyciu płaskich szczypiec. Szerokość szczeliny do zaciskania powinna wynosić 1,5-2,5mm. – Następnie z drugiej strony łącznika wsuwamy drugi przewód i również go zaciskamy.

 

 

Te same czynności wykonać na drugim przewodzie a następnie za pomocą palnika propan-butan podgrzać łącznik i zlutować go cyna do momentu, aż z obu stron łącznika pokażą się wypływki cyny.

Rozwiązanie takie zapewnia większą wytrzymałość połączenia. Po wystygnięciu sprawdzamy jakość połączenia przez pociągnięcie za przewody alarmowe. Na koniec umieszczamy przewody w podtrzymkach.

Po zakończeniu prac należy sprawdzić jakość wykonanego połączenia elektrycznego za pomocą testera.

 

 

Zakończenie przewodów alarmowych

 

Jeżeli sieć preizolowana nie będzie dalej prowadzona przewody alarmowe należy zakończyć za pomocą łącznika zaciskowego i umieścić w piance tak, aby nie stykały się z rurą stalową i zabezpieczyć zakończenie kapturem termokurczliwym.

   Jeżeli pętla pomiarowa kończy się w budynku lub komorze, to przewody alarmowe należy zakończyć za pomocą  puszki połączeniowej podwójnej i  kabla koncentrycznego. Druty alarmowe wychodzące z puszki należy w tym wypadku połączyć z drutami rury preizolowanej i zaizolować koszulką termokurczliwą.

W przypadku braku ciągłości rur preizolowanych przy przejściu przez komory łączenie instalacji alarmowej wykonywane jest przy użyciu puszek z gniazdem do kabla koncentrycznego oraz kabli koncentrycznych. Prędkość rozchodzenia się impulsu w kablu koncentrycznym jest niemal identyczna jak w przewodzie miedzianym umieszczonym w piance PUR. Przy pomiarach reflektometrycznych należy uwzględnić zależność:

 

Rys. Łączenie przewodów w komorach

Rys. Łączenie odgałęzień.