Przejście przez ścianę budynku

 

 Przejścia przez ścianę budynku

siecc101.jpg

Przejście rurociągu przez ścianę budynku należy zabezpieczyć rurą ochronną stalową. Przestrzeń pomiędzy rurą preizolowaną a rurą ochronną przełazową powinna być uszczelniona przed przenikaniem wody za  pomocą gumowych pierścieni. Od strony zewnętrznej ścianę uszczelnia się zwykle dodatkową uszczelką typu „WGC” z pierścieniem przykręcanym do ściany.

 

Fot. Uszczelka typu WGC

 

Tego typu uszczelnienie umożliwia ruch rurociągu w trzech płaszczyznach bez rozszczelnienia połączenia.

 

siecc102.jpgsiecc103.jpg

 

Po stronie wewnętrznej budynku, zakończenie rurociągu cieplnego wykonuje się za pomocą mankietu termokurczliwego.

Rys. Szczegół przejsćia szczelnego przez ścianę

 

Obecnie użycie w otworze sciennym rury przełązowej jest coraz rzadziej praktykowane. Dla umożliwienia pracy termicznej przewodu stosuje się tylko pierścienie gumowe, neoprenowe i dodatkowo owijanie rury taśmą smarną. Poniżej na rys. przejście z wykorzystaniem pierścienia neoprenowego. (rys. Premant)

siecc149.jpg

 

To popularne rozwiąsiecc150.jpgzanie stosowane przez wiele firm. Na płaszczu rury w centralnej części otworu umieszcza się gumowy pierścień wielowargowy z neoprenu. Jego średnica jest średnio o 40mm większa od średnicy zewnętrznej płaszcza, a szerokość wynosi 50mm.  Jeśli przegroda budowlana jest grubsza od 20 cm (niektóre firmy np. LOGSTOR podają 10cm), należy zastosować dwa pierścienie uszczelniające, jeden od strony zewnętrznej budynku, a drugi od strony wewnętrznej, pomiędzy pierścieniami stosować taśmę smarną. Otwór w ścianie dla dwóch rur (zasilającej i powrotnej zależy od ich średnicy i wynosi (zob. Tabela i rys.). Rozwiązanie takie można stosować tylko dla przejść bezciśnieniowych, w których nie ma naporu wody gruntowej. Jeśli konieczne jest przejście ciśnieniowe, wykorzystuje się uszczelnienia rozporowe pojedyncze lub podwójne. Uszczelnienia ciśnieniowe wymagają otworów wierconych wiertnicą diamentową. W czasie wierceń może teoretycznie dojść do powstania pęknięć włosowatych, dlatego zaleca się dodatkowo uszczelnienie ścianek otworu płynem uszczelniającym (np. AQUAGARD)

siecc332.jpg

Rys. Uszczelnienie dla ściany do 20 cm i >20 cm. (rys. FINPOL) 

 

Tabela. Wymiary otworów w ścianie dla pierścieni neoprenowych

siecc151.jpg

 

siecc152.jpg

Rys. Przepusty ścienne ciśnieniowe (PREMANT).

 

Przy przejściach przez ścianę, należy zachować minimalne odległości dla prawidłowego mufowania lub zarabiania końcówki preizolacji kapturkiem termokurczliwym. Przykłady nieprawidłowych i prawidłowego przejścia pokazują poniższe rys.

siecc153.jpg