Wariant III – mufa zgrzewana elektrycznie

   Rozwiązanie dostępne jest na rynku w kilku firmach min. EWELCON Brugg, NTE Międzyrzecz Jońca, czy EW Logstor. Poniżej omówię drugie z rozwiązań.
siecc134.jpg

Mufy EWELCON produkowane są przez firmę BRUGG dla rur  preizolowanych o średnicy preizolacji Dz = 90-1200mm. Mają postać prostokątnej maty z HDPE z wtopionym drutem elektrooporowym. Z obu stron maty wystaja końcówki drutu do podłączenia elektrozgrzewarki oraz czujnik termopary dla lokalnego pomiaru temperatury zgrzewania. Grubość maty wynosi w zależności od średnicy rury od 4-8mm, a szerokość 700 lub 850mm. Długość jest uzależniona od średnicy preizolacji. Szczegółowe wymiary podaję w tabeli.

siecc135.jpg

 

Tabela. Wymiary podstawowe muf EWELCON

siecc136.jpg

 

Średnice większe niż 1000mm dostarczane są na specjalne zamówienie. 

 

Płyta PE HD zgrzewanej elektrycznie mufy EWELCON® jest po swojej stronie wewnętrznej wyposażona w przewód

grzejny i czujnik temperatury. Przewód grzejny wykonany jest z drutu miedzianego o meandrycznym przebiegu i tworzy szeroką na ok. 27 mm strefę grzejną. Położenie strefy grzejnej jest wybrane w taki sposób, że przy owiniętej płycie wnętrze mufy zamyka się całkowicie. Podczas procesu zgrzewania materiał rury i płyty jest uplastyczniany wzdłuż strefy grzejnej, a wskutek wysokiego nacisku wydłużającego roztopionego materiału homogenicznie łączy się ze sobą. Po schłodzeniu roztopionego materiału wnętrze jest uszczelnione przez spoinę o szerokości ok. 30 mm.

 

Przebieg montażu

Rury preizolowane po pozytywnej próbie szczelności i wykonaniu złącz monitoringowych (system Brandes), szlifuje się w miejscach przewodu grzejnego przy użyciu szlifierki. Dla poprawy jakości połączenia powierzchnię rur w miejscu zgrzewania można dodatkowo podgrzać ogniem palnika.

siecc137.jpg

Na tak przygotowana powierzchnię nakłada się kołnierz HDPE owijając go dokładnie wokół rur i silnie dociskając. Sztywność kołnierza jest na tyle duża, że jego prawidłowe dociśnięcie wymaga zastosowania pasów ze ściągaczami. W miejscu zakładki, dla silnego dociśnięcia obu końców maty dodatkowo stosuje sie podkładkę z arkusza blachy.

siecc138.jpg

Fot. Dociskanie mufy za pomocą pasów.

siecc139.jpg

Fot. Zgrzewanie mufy.

 

W czasie zgrzewania wykonywany jest stały pomiar temperatury dzięki czemu jakikolwiek spadek jest kompensowany zmianą przepływu prądu ze zgrzewarki. Pozwala to na powtarzalność połączeń niezależnie od czynników atmosferycznych. Po zakończeniu procesu zgrzewania połączenie jest sprawdzane na szczelność. W tym celu w mufie wiercony jest otwór, w którym instaluje sie manometr z przyłączem do sprężarki. Złącze badane jest powietrzem o ciśnieniu 0,4bar. Wszelkie nieszczelności sprawdza się przez spryskanie pianką brzegów mufy.

siecc140.jpg

Fot. Wykonywanie próby szczelności.

 

Po pozytywnej próbie, złącze pianuje się pianą PUR, a następnie zaślepia otwory korkami wgrzewanymi.

 siecc141.jpg

Fot. Pianowanie agregatem pianotwórczym. W drugim otworze umieszczony jest korek odpowietrzający. Taki sam korek umieszcza się po zakończeniu pianowania w otworze wlotowym.

siecc142.jpgsiecc331.jpg

Fot. Piana w trakcie rozprężania wypływa z korków odpowietrzających. Po jej zastygnięciu korki usuwa się obcinając nadmiar piany, a na ich miejsce wgrzewa się korki zaślepiające (fot. po prawej).

 

Mufa EWELCON-S

 

W zakresie małych średnic rur preizolowanych poniżej 450mm, firma BRUGG oferuje też mufę EWELCON-S ze spiralami grzewczymi montowanymi osobno na płaszczu rury.

siecc53.gif

 

Zabezpieczona folią przeciwsłoneczną mufa termokurczliwa jeszcze przed zespawaniem rur przewodowych jest nasuwana na rurę płaszczową. Elementy grzejne są dostarczane w poręcznych, odpowiednich do użycia na placu budowy, zabezpieczonych przed zabrudzeniami, opakowaniach. Układa się je wokół obu końców płaszcza rur preizolowanych dopiero bezpośrednio przed zgrzewaniem. Obszar spoiny można łatwo wyczyścić i wysuszyć. W znacznym stopniu przyczynia się do wyższej i równomiernej jakości połączenia, także w utrudnionych warunkach montażu, z niewielką ilością dostępnego miejsca. Te właściwości sprawiają, że system EWELCON®-S jest szczególnie odpowiedni do układania nowych rur. Naprawy i modernizacje istniejących przewodów wykonuje się z użyciem mufy zgrzewanej EWELCON® wersji płytowej.

Przewód grzewczy (na zdjęciu u góry po prawej) wykonany w formie meandra osadzony jest na taśmie HDPE i posiada czujnik temperatury – termoparę. Opaski takie mocuje się do odpowiednio przygotowanych końców łączonych rur. Taśma HDPE jest giętka, co pozwala na dokładne dopasowanie do owalu rur. Po nasunięciu mufy, taśma z drutem grzejnym jest zamykana pomiędzy materiałami poprzez termiczne obkurczanie palnikiem brzegów mufy. Ostateczne połączenie materiałów odbywa się za pomocą mikroprocesorowej zgrzewarki.

siecc55.gif

 

Wymagany docisk realizowany jest za pomocą specjalnie skonstruowanych do tego celu opasek i zacisków. Po zgrzaniu przeprowadza się próbę szczelności mufy, następnie wierci otwory i pianuje jak w przypadku muf Ewelcon. Poniżej pokazuję jeszcze zawory odpowietrzające i korki stosowane przy mufowaniu.

siecc143.jpgsiecc144.jpg